This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Ingrid Karlsson on behalf of I Frånregistrator ESD 
Sent: 
den 5 februari 2021 12:58 
To: 
Linn Berggren 
Subject: 
VB: Skriftlig underlag DSA 
Attachments: 
Digital Services Act - position paper Jan 2021.pdf 
 
Categories: 
LWi 
 
Från: Petra Wikström <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx>  
Skickat: den 5 februari 2021 10:43 
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Kopia: I Registrator <x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: Skriftlig underlag DSA 
  
Hej, 
  
Som uppföljning till EU sakrådet så skickar vi här våra synpunkter på DSA.  
  
  
Med vänlig hälsning, 
  
Petra 
  
  
Petra Wikström 
Director of Public Policy 
+46 72 2501249  
  
 
linkedin | twitter | facebook | instagram