Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Janne Elvelid <xxxxxxx@xx.xxx> 
Sent: 
den 8 februari 2021 14:01 
To: 
Linn Berggren 
Cc: 
Laura Carstens 
Subject: 
Tack för inbjudan till i fredags  
Attachments: 
Facebook-views-on-DSA.pdf 
 
Categories: 
LWi 
 
Hej Linn! 
Stort tack för att vi fick delta i ert EU-möte i fredags och dela våra synpunkter avseende DSA-
förslaget. Som du kanske vet så har Christine Grahn slutat hos oss och Laura Carsten (på cc) håller 
koll på Sverige för vår räkning i väntan på att vi anställt en ersättare till Christine. Då jag är 
svensktalande så hoppade jag in på mötet i fredags. Till vardags sitter jag på vårt Brysselkontor och 
arbetar i huvudsak med AI, skatt, fintech och handelsfrågor.  
 
Jag bifogar våra synpunkter på DSA i skriftligt format. Om det är av intresse för dig sätter vi gärna upp 
ett videomöte med min kollega Ania som är huvudansvarig för DSA hos oss.  
 
Jag är för övrigt också intresserad av att komma i kontakt med den av dina kollegor som håller koll på 
det kommande lagförslaget avseende AI om det är möjligt? Jag skulle vilja dela våra synpunkter och 
höra hur ni resonerar från svenska perspektiv angående det. Ligger frågor gällande Mica-förslaget 
och  kryptovalutor hos er eller är det hos finansen?  
 
Tveka inte att höra av dig om det är något!  
 
 
 
Janne Elvelid 
Policy Manager, Economic & Social Policy, EU Affairs 
Facebook | LinkedIn | Mobile +32 472 173200