This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Hanna Riberdahl <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx> 
Sent: 
den 8 februari 2021 16:37 
To: 
Linn Berggren 
Cc: 
I Registrator 
Subject: 
Sveriges Annonsörers respons på DSA 
Attachments: 
Sveriges Annonsörer - respons DSA.docx 
 
Categories: 
LWi 
 
Hej Linn, 
 
Här kommer en sammanfattning på Sveriges Annonsörers synpunkter kring förslaget om förordning 
om en inre marknad för digitala tjänster (DS). 
 
Mvh/Hanna Riberdahl 
 
__________________________________ 
 
Hanna Riberdahl  |  Vd/CEO 
 
Sveriges Annonsörer  
+46 (0)702 29 66 90 | xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
Klara Östra Kyrkogata 2B  | 111 52 Stockholm  
 
annons.se | facebook | LinkedIn 
 
Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.