This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From: 
Emy Gustavsson <xxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Sent: 
den 9 februari 2021 17:32 
To: 
Linn Berggren 
Cc: 
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
Subject: 
Konsumentverkets synpunkter avs. förordningen om en inre marknad för 
digitala tjänster 
Attachments: 
Konsumentverkets inspel avs förordningen om en inre marknad för 
digitala tjänster.pdf 
 
Categories: 
LWi 
 
Hej Linn, 
 
Tack för möjligheten att inkomma med skriftliga synpunkter på förslaget till förordning om en inre 
marknad för digitala tjänster. Bifogat finner du Konsumentverkets skriftliga inspel som kompletterar 
det som framfördes av myndigheten under EU-sakrådet den 5 februari 2021. Vi ber om ursäkt att 
synpunkterna inkommer en dag försent. 
 
Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Emy Gustavsson 
Internationell handläggare 
 
Konsumentverket 
Box 48, 651 02 Karlstad 
Direkt: 054-19 4101 
 
www.konsumentverket.se/foretag 
 
Läs hur vi behandlar dina personuppgifter