Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Wed, 24 Feb 2021 10:26:01 +0100
To:                                      I Registrator
Cc:                                      Linn Berggren
Subject:                             VB: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari
Attachments:                   Inbjudningslista.docx, Deltagarlista EU-sakråd DSA DMA.docx
Categories:                       SW
 
 
Från: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 25 januari 2021 15:50
Till: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Fredrik Waern <xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Lina Glans 
<xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari 
 
Hej, 
 
Bifogat finner ni inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen gällande DSA och DMA. 
 
Osa ert deltagande till mig, xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, senast den 29 januari. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
_________________________________________________________ 
Agneta Rydén 
Assistent till energi- och digitaliseringsminister  
Anders Ygeman 
Infrastrukturdepartementet
Regeringskansliet 
 
103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 46 12 
e-post: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx