This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

Vad måste 
1) E-handelsmarknadsplatser som förmedlar produkter från 
tredjelandssäljare till europeiska konsumenter bör få 
likvärdigt ansvar som motsvarande aktör i detaljhandel 
förändras?
eller e-handel.
 
 Introducera konceptet digital importör, 
 När en marknadsplats förmedlar varor från 3:e land 
ska det medföra ansvar och 
Hur bör det 
övervakningsskyldighet, oavsett hur passiv 
marknadsplatsen är. 
förändras? 
 I dessa fall ska online-marknadsplatsen bära 
ansvaret som en importer, och därigenom alltså ha 
ansvar att produkterna som säljs/förmedlas 
efterlever EU:s produktsäkerhetslagstiftning.