Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Wed, 24 Mar 2021 12:14:42 +0100
To:                                      I Registrator
Cc:                                      Marcus Boklund; Linn Berggren
Subject:                             VB: Möte om DSA med Svensk Handel
Attachments:                   Svensk Handel frågor ang DSA februari 2021.docx, DSA och ansvar för 
onlinemarknadsplatser RK mars 2021.pptx
Categories:                       SW
 
 
Från: Stefan Kvarfordt <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 22 februari 2021 13:59
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Sofia Stigmar <xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Möte om DSA med Svensk Handel  
 
Hej Linn, 
 
Vi skulle från Svensk Handels sida gärna träffa dig och lämpliga kollegor för att diskutera DSA-förslaget. 
Från vår sida så går vi gärna igenom det nordiska positionspapper om DSA som vi färdigställt tillsammans 
med våra danska, finska och norska kollegor under de senaste veckorna (och som vi skickade till dig 
häromveckan efter RK:s sakråd). 
 
Skulle 2/3 (fm), 4/3 (fm), 9/3 (em) eller 11/3 (em) fungera för din del? 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stefan 
 
Stefan Kvarfordt 
Näringspolitisk expert 
Svensk Handel 
Tel: 0703-71 86 92 
xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
www.svenskhandel.se
 
 
Från: Kvarfordt, Stefan <xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: Wednesday, 3 February 2021 21:52
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx
Kopia: Sofia Stigmar <xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Frågeställningar gällande DSA  
 
Hej Linn, Marcus och Hedvig, 

 
Med anledning av förslaget till Digital Services Act så har Svensk Handel sammanställt en rad frågor 
kopplade till förslaget som vi gärna, i den mån det är möjligt, skulle vilja få Regeringskansliets svar på.  
 
Jag bifogar frågorna i detta mejl. Vi förväntar oss inte något snabbt svar på dessa frågor.
 
Vi såg också att Skype-inbjudan till sakrådet på fredag kom tidigare idag. Det är mycket välkommet att RK 
anordnar detta. 
 
Sofia och jag skulle dock gärna träffa er enskilt vid lämpligt tillfälle de närmaste veckorna. Hoppas ni har 
tid och möjlighet för detta! 
 
Med vänlig hälsning 
Stefan  
 
Stefan Kvarfordt 
Näringspolitisk expert 
Svensk Handel 
Tel: 0703-71 86 92  
xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx  
www.svenskhandel.se