This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Tue, 18 May 2021 14:13:31 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: bakgrundsdokument
Attachments:                   Background document to the DSA position.pdf
Categories:                       SW
 
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 18 maj 2021 11:10
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: bakgrundsdokument 
 
Hej,
stort tack för mötet nyss. 
 
Jag ber att få återkomma med våra (nordiska) kommentarer kring DSA förslaget inom kort men 
översänder tills vidare det bakgrundsdokument som vi pratade om gällande extended due diligence 
obligations och vårt konkreta tilläggsförslag till artikel 5 i DSA.
 
Förslaget är även förankrat inom vår europeiska intresseorganisation Business Europe där förslaget i det 
utkast till positionspapper som nu är ute för godkännande uttrycks enligt följande:
 
Each year unsafe goods are sold to consumers via an online channels without having a market actor to 
hold  responsible.  This  negatively  affects  the  internal  market,  competition  and  exposes  consumers  to  a 
great  risk.  The  proposed  safeguards  in  the  DSA  –  such  as  notice-and-take-down  –  do  not  effectively 
protect consumers against this issue as they take place after the dangerous goods have been sold.  
 
We find it important to address this issue, particularly for “high-risk” goods before they are placed on the 

European market and sold. Therefore, online platforms that: facilitate the sale of harmonised consumer 
goods;  between  a  seller  in  a  3rd  country  and  a  consumer  in  the  EU;  and  where  there  is  no  other 
manufacturer or importer in EU, should verify that the product bears the required conformity mark (CE 
mark) and that it has other relevant documents (eg. EU declaration of conformity). This could be achieved 
through  ensuring  that  when  such  business  users  send  other  relevant  Art  22  information,  they  simply 
confirm that these documents are indeed in existence should enforcement activities be needed at a later 
date. 
 
While the online platform cannot be held responsible for the legality of the product itself, they should be 

responsible to carry out this  basic due  diligence to ensure these types of  players at least confirm they 
possess the documents required for any potential enforcement activities by European market surveillance 
authorities.  This  due  diligence  check  could  be  carried  out  by  the  online  platform  only  in  these  specific 
instances in parallel to collecting the business users traceability details.  
 
Vänliga hälsningar 
 
  
Carola Ekblad    


Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Vi samverkar med 49 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den gemensamma rösten för 60 
000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Vår uppgift är att tala för alla företag och branscher, även de som ännu inte finns men som kan uppstå om 
förutsättningarna är de rätta. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag.  

Svenskt Näringsliv behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter, Integritetspolicy