This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-05-11
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med Tiktok rörande DSA den 
11 maj 2021

Mötesdeltagare: Christine Grahn (Tiktok), Linn Berggren och Berfin Eken (I ESD)
Mötet hölls på Tiktoks initiativ. Tiktok är en underhållningsplattform - till 
skillnad från en sociala medieplattform. Tiktoks särskiljer sig genom dess 
”For you page” där algoritmer presenterar användarna för videos som de 
förväntas tycka om. Där kan också relativt okända användare ”trenda” 
genom att deras videos blir populära. 
Tiktok arbetar efter sina s.k. ”Community Guidelines” och fokuserar särskilt 
på att motverka att skadligt innehåll presenteras för minderåriga eftersom det 
är en stor målgrupp för plattformen. Dom använder sig av en kombination 
av AI och mänsklig moderering. De har en extra kontroll på innehåll som 
”trendar”, där det prövas av en mänsklig moderator. 96% av otillåtet 
material modererar de inom 24 timmar, och i väldigt hög grad jobbar de 
proaktivt mot innehåll som ännu inte rapporterats. 20% av deras 
moderatorer är anställda direkt genom Tiktok. På Tiktok går det inte heller 
att skicka privata meddelanden om inte båda användare följer varandra.  
Generellt menar Tiktok att de är positiva vad gäller syftet med DSA. Deras 
största frågetecken gäller transparenskriterierna som föreslås i DSA. De 
menar att de redan är väldigt transparenta och har flera mekanismer igång 
för transparens. I vissa särskilda kretsar kommer de också att dela deras 
arbetsmetoder med algoritmer. Särskilt har de funderingar vad gäller 
målgruppen för och syftet med transparensrapporterna och nödvändigheten 
av dom. 

De menar också att utformningen av kvantitativa snarare än kvalitativa 
trösklar kan bli problematiskt, både vad gäller DSA och DMA. 
De har också funderingar på utformningen av anmälningar, där de hoppas 
på att de befintliga system de arbetat fram under en lång tid kan leva vidare.  
ESD förklarar övergripande om den svenska ståndpunkten kring 
uppenbarhetsrekvisitet. 
Mötet avslutades. 
2 (2)