This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Mon, 29 Mar 2021 10:37:23 +0200
To:                                      I Registrator
Cc:                                      Linn Berggren
Subject:                             VB: Nordiska handelssektorns DSA-papper
Attachments:                   Nordic DSA-paper 2.0 final version 240321.docx, Nordic DSA-paper 2.0 final 
version 240321.pdf
Categories:                       LWi
Från: Stefan Kvarfordt <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 26 mars 2021 16:56
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Berfin Eken 
<xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Hedvig 
Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>
Kopia: Sofia Stigmar <xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Nordiska handelssektorns DSA-papper  
 
Hej Linn, Berfin, Marcus och Hedvig,
 
Vi bifogar det rykande färska och slutgiltiga versionen av ”Nordic DSA paper” som vi i onsdags denna 
färdigställde som en gemensam ståndpunkt för de fyra nordiska handelsorganisationerna från Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. 
 
Trevlig helg! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stefan 
 
Stefan Kvarfordt 
Näringspolitisk expert 
Svensk Handel 
Tel: 0703-71 86 92 
xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
www.svenskhandel.se