Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Thu, 15 Apr 2021 14:43:40 +0200
To:                                      I Registrator
Cc:                                      Linn Berggren
Subject:                             VB: Möte om DSA
Categories:                       LWi
Från: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 26 mars 2021 14:33
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Helene Engellau 
<xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Felisa Krzyzanski <xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: Möte om DSA
 
Hej Berfin,
 
Tack, tiden fungerar bra, skicka gärna en möteslänk.
 
Med vänlig hälsning,
Sara 
 
26 mars 2021 kl. 11:45 skrev Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>:
 
Hej Sara!
 
Skulle du/ni ha möjlighet att ha ett sådant möte kl. 11-12 den 15 april? Om det fungerar för 
er kan jag återkomma med en Skype-länk.
 
I mailet har jag kopierat in även Helene och Felisa som också arbetar med DSA hos oss.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Berfin Eken
Departementssekreterare
Enheten för samhällets digitalisering
Infrastrukturdepartementet 
Ankn. 52647
Mobil. +46 73-625 15 94 
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
www.regeringen.se 
 
<image001.png>
 
 
Från: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 24 mars 2021 15:35


Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Möte om DSA
 
Hej Linn,
 
Som jag som hastigast nämnde på telefon arbetar Rättighetsalliansen mot olika typer av 
nätbrott, med fokus på immaterialrättsintrång.
 
När det gäller DSA är därför särskilt frågorna om KYBC av intresse.
 
Skulle mot den bakgrunden gärna träffa dig (digitalt) t ex 15 eller 16 april. Om dessa datum inte 
passar får du gärna återkomma med andra förslag på tider.
 
Med vänlig hälsning,
 
Sara
 
  
Sara Lindbäck
Rättighetsalliansen
O: + 46 8 587 50 500 
M: +46 70 202 18 47
Skyddar kunskapsbaserade företag