This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Thu, 15 Apr 2021 14:43:43 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: Möte om DSA - Rättighetsalliansen
Categories:                       LWi
Från: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 14 april 2021 13:57
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: Möte om DSA - Rättighetsalliansen
 
Toppen, tack så mycket.
 
Med vänlig hälsning,
Sara
 
 
14 apr. 2021 kl. 13:40 skrev Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>:
 
Hej Sara!
 
Det ska fungera med samma länk, men jag skickar en inbjudan även till honom särskilt.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Berfin Eken
Departementssekreterare
Enheten för samhällets digitalisering
Infrastrukturdepartementet
Ankn. 52647
Mobil. +46 73-625 15 94 
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
<image001.png>
 
Från: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 14 april 2021 13:34
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: Möte om DSA - Rättighetsalliansen
 
Hej Berfin,
 
Stefan Klockby på SF vill gärna delta på morgondagens möte tillsammans med mig. Kan han logga in med 
uppgifterna i mejlet eller vill du lägga till honom som mötesdeltagare?
 
Hans mejladress är: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
 

Med vänlig hälsning,
Sara
 
 
29 mars 2021 kl. 09:57 skrev Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>:
 
 
.........................................................................................................................................
Anslut till Skype-mötet       
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App
Anslut via telefon
 +4684054000,,9567616# (RK Sthlm)                                             Svenska (Sverige)     
Hitta ett lokalt nummer  
 
Konferens-ID: 9567616
Har du glömt din PIN-kod för uppringning? |Hjälp 
 
 
   
 
<~WRD0003.jpg>
Anslut via videokonferenssystem
För att ansluta till Skypemötet via ett videokonferenssystem anger du mötets konferens-ID följt av 
@regeringskansliet.se
 
Anslut via webbläsare
För att ansluta till Skypemötet via din webbläsare, gå till https://join.regeringskansliet.se och ange 
mötets konferens-ID. (Detta fungerar endast utanför regeringskansliets nätverk)
 
 
Join a meeting using a Video Conference System
In order to connect to a Skype meeting using a Video Conference System type in the provided 
Conference ID followed by ”@regeringskansliet.se”
 
Join a meeting using a web browser
In order to connect to a Skype meeting through a web browser, with unrestricted internet access, log on 
to https://join.regeringskansliet.se and type in the provided Conference ID (Please note this will only 
work outside of the Regeringskansliet’s network)
[!OC([1053])!]
.........................................................................................................................................
 
<Mejlbilaga.ics>