Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Wed, 13 Oct 2021 08:35:10 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: Gemensamt brev näringslivet och konsumentorganisationer om DSA
Attachments:                   20211011_DSA_jointindustry-ngostatement_final.pdf
Categories:                       LWi
Från: Stefan Kvarfordt <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 12 oktober 2021 21:53
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Sofia Stigmar <xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Gemensamt brev näringslivet och konsumentorganisationer om DSA  
 
Hej Berfin och Marcus, 
 
Vi vill med detta mejl uppmärksamma er på att Svensk Handel, tillsammans med 29 andra organisationer 
på EU-nivå, tagit fram ett gemensamt brev för att belysas vikten av att DSA-regelverket ser till att online 
marknadsplatser som tillgängliggör varor för europeiska konsumenter från säljare utanför EU, dvs när 
det saknar en annan ansvarig ekonomisk aktör, får ansvar för processen och kan hållas likvärdigt 
ansvariga som e-handlare gör idag. 
 
Digital Services Act är en av de högst prioriterade frågorna för svenska handelsföretag och Svensk 
Handel. Frågan är viktig för svenska arbetstillfällen, en långsiktig hållbarhet, för att upprätthålla 
framåtsträvande klimat och miljömål samt för konsumentskyddet och inte minst för konkurrenskraften 
för svenska handelsföretag. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stefan 
 
 
Stefan Kvarfordt 
Näringspolitisk expert  
Växel 010 47 18 500 
Direkt 0703 71 86 92 
Mobil 0703 71 86 92 
Regeringsgatan 60 
103 29 Stockholm 
Stockholm  
svenskhandel.se 
Svensk Handel behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Här
 kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.