Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


                                             
Utgivarna är en intresseorganisation för svenska 
publicister. 
  
I Utgivarna samverkar de medier som värnar 
yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende 
Till: Berfin Eken 
journalistiken. 
        Helene Engelau 
Utgivarnas medlemmar är TU-medier i Sverige, 
        Filippa Arvas Olsson 
Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, 
        Manne Heimer  
Utbildningsradion och TV4.  
 
 
Hej 
I samband med ett möte som Utgivarnas presidium hade med Anders Ygeman och medarbetare 
från departementet den sjunde september bestämdes att Utgivarna skulle ges möjlighet att 
komma med inspel vad gäller formuleringar kring det journalistiska undantaget. 
Frågan är som bekant av yttersta vikt för mediebranschen och vi har uppfattat det som att det 
finns en övergripande gemensam syn mellan oss och regeringens mål vad gäller detta.  
Texten som följer är vårt medskick till regeringen och som vi hoppas kommer till nytta i de 
fortsatta samtalen i EU-kretsen. 
 
Article 27a 
Mitigation of risks for the freedom of expression 
and freedom and pluralism of the media
 
1.  The additional obligations under paragraph 2 apply to very large online platforms 
that allow for the dissemination of 
(a)   press publications within the meaning of Article 2(4) of Directive (EU) 2019/790 
[DSMD], 
(b)   audiovisual media services within the meaning of Article 1(1) point (a) of 
Directive 2010/13/EU [AVMSD], or 
(c)   other editorial media, that are published in compliance with applicable Union 
and national law under the editorial responsibility and control of a press publisher, 
audiovisual or other media service provider who can be held liable under the 
respective laws of a Member State.  
2.  Very large online platforms in the meaning of paragraph 1 shall 
(a) be prohibited from removing, disabling access to, suspending or otherwise 
interfering with such content or services or suspending or terminating the service 
providers’ accounts on the basis of the alleged incompatibility of such content with 
their terms and conditions, and 
(b) ensure that the freedom of expression and the freedom and pluralism of the 
media   is always adequately and effectively protected.” 
 
 
                                 Med vänlig hälsning 
                                 Robert Olsson 
                                 vd Utgivarna