Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Tue, 31 Aug 2021 09:54:00 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: Möte gällande Digital Services Act?
Attachments:                   DSA Sveriges Konsumenter 2021-08-30.pdf, DSA Sveriges Konsumenter 2021-08-
30.docx
Categories:                       SW
 
Från: Sinan Akdag <xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 30 augusti 2021 16:19
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Jens Henriksson <xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Möte gällande Digital Services Act? 
 
Hej igen Berfin,
 
Här kommer det skriftliga underlaget jag utlovade. Jag utvecklar gärna vårt resonemang under mötet. Vi 
är som sagt intresserade av att höra hur tankarna går på regeringskansliet och om ni kan säga något om 
hur Sverige har eller kommer att positionera sig i framtida förhandlingar.
 
Med vänliga hälsningar,
Sinan Akdag 
Expert på digitala konsumentfrågor 
Sveriges Konsumenter 
Tel: 072-061 69 40 
Besöksadress: Hornsgatan 172, Stockholm 
www.sverigeskonsumenter.se 
twitter.com/svkonsumenter 
  
  
För information om hur vi hanterar personuppgifter i e-post, läs vår integritetspolicy. 
 
 
 
Från: Sinan Akdag <xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Datum: måndag, 23 augusti 2021 16:58
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Jens Henriksson <xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Möte gällande Digital Services Act? 
Skype-länken fungerar utmärkt. Då hörs vi nästa vecka! Och jag återkommer som sagt med något 
skriftligt inför mötet.