This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Mon, 28 Jun 2021 08:53:17 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: maa Joint paper on the DSA
Attachments:                   joint non-paper on the DSA final.pdf
Categories:                       LWi
Från: Inger Skalse <xxxxx.xxxxxx@xxx.xx> 
Skickat: den 23 juni 2021 16:47
Till: Staffan Lindmark <xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: VB: maa Joint paper on the DSA 
 
Hälsningar INGER SKALSE Regulatory Affairs Mobil 0703-59 49 56 
 
Från: Inger Skalse 
Skickat: den 23 juni 2021 16:33
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: maa Joint paper on the DSA 
 
Hej! 
 
Vill framföra att vi ser mycket positivt på Sveriges försvar av en stark yttrandefrihet, med 
anledning av bifogat ”joint non-paper on the DSA”. 
 
Dock tycks det oss som att det i uttalandet finns en inkonsekvens som för oss publicister är 
oroande. Det gäller nedan stycke om användarregler: 
 
”This should not affect the capabilities of the platforms to set out conditions for the use of their services, 
allowing them to act against content that is in violation of their terms and conditions. Platforms should 
remain free to do so.” 
 
Det bör för den kategori av mellanhänder som definieras som “very large online platforms” inte 
vara för dem helt fritt att råda över användarregler på grund av dessa plattformars extrema 
dominans och integrering i stora delar av själva samhällsstrukturen.   
 
Vi föreslår istället: 
”Due to the scale of how the category very large online platforms have become ingrained into our very 
societal structures and due to the nature of their market dominance, there needs to be restrictions to their 
terms and conditions. Take down or interference with media publisher’s content shall be prohibited. Very 
large online platforms must not set out or use their terms and conditions with the effect of gatekeeping 
decisions of publication made by sovereign editors-in-chief.” 
 
 
Bidrar även med några konkreta förslag till regleringstexten nedan: