This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Wed, 26 May 2021 11:25:38 +0200
To:                                      I Registrator
Cc:                                      Linn Berggren
Subject:                             VB: Nordisk position DSA
Attachments:                   Nordic positionspaper DSA 25 May 2021.pdf, Background document DSA 25 May 
2021.pdf, DMA BE position paper final 210521.pdf, DSA BE position paper final 210521.pdf
Categories:                       LWi
 
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 25 maj 2021 11:08
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Kristin Olsson 
<xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Nordisk position DSA  
 
Hej 
Som uppföljning på vårt möte i förra veckan och som aviserats om nedan vill jag passa på att i detta mejl 
dela vår nordiska position på DSA:n inkl. tillhörande bakgrundsdokument. (Kristin träffade vi några dagar 
innan varför jag passar på att även inkludera dig, Kristin, i detta mejl).
 
Huvudpunkterna är alltså följande:
 
• We emphasize the importance of achieving rules that are proportionate and - as far as possible – 
principle-based and technology-neutral. This is crucial for ensuring predictability, encouraging innovative 
power and creating a positive investment climate.  
We strongly support restricting the DSA to illegal content.  
• We support the DSA to apply the Country of Origin principle.  
• We support upholding the country-of-origin principle and welcome enhanced coordination and 

cooperation across the EU, as this will ensure consistent application of the DSA and its core principles in 
all Member States.  
• We support the proposal of maintaining the existing exemptions from liability of the e-Commerce 

Directive. However, in the upcoming negotiations, we encourage the negotiating parties to discuss ex 
ante obligations for online marketplaces, where it allows consumers to conclude distance contracts 
regarding dangerous goods with traders.  
• We welcome the DSA to encourage the important proactive work on countering the existence of illegal 

content online.  
• We encourage sufficient funding to strengthen the market surveillance authorities to keep online and 

offline markets safe.  
• We welcome the DSA to apply exterritorial.  
• We ask for clarification regarding extraterritorial enforcement power. We also need a better 

understanding of the scope of the DSA as well as the transparency requirements  
 


 
Vi har samtidigt enats om en gemensam position på både DSA och DMA filerna inom Business Europe 
och jag bifogar även dessa i detta mejl. 
 
Hör mycket gärna av er vid ev. frågor med anledning av detta.
 
Bästa hälsningar
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Från: Carola Ekblad 
Skickat: den 18 maj 2021 11:10
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ämne: bakgrundsdokument 
 
Hej,
stort tack för mötet nyss. 
 
Jag ber att få återkomma med våra (nordiska) kommentarer kring DSA förslaget inom kort men 
översänder tills vidare det bakgrundsdokument som vi pratade om gällande extended due diligence 
obligations och vårt konkreta tilläggsförslag till artikel 5 i DSA.
 
Förslaget är även förankrat inom vår europeiska intresseorganisation Business Europe där förslaget i det 
utkast till positionspapper som nu är ute för godkännande uttrycks enligt följande:
 
Each year unsafe goods are sold to consumers via an online channels without having a market actor to hold 
responsible. This negatively affects the internal market, competition and exposes consumers to a great risk. 
The proposed safeguards in the DSA – such as notice-and-take-down – do not effectively protect consumers 
against this issue as they take place after the dangerous goods have been sold.  
 
We find it important to address this issue, particularly for “high-risk” goods before they are placed on the 

European market and sold. Therefore, online platforms that: facilitate the sale of harmonised consumer 
goods;  between  a  seller  in  a  3rd  country  and  a  consumer  in  the  EU;  and  where  there  is  no  other 
manufacturer or importer in EU, should verify that the product bears the required conformity mark (CE 
mark) and that it has other relevant documents (eg. EU declaration of conformity). This could be achieved 
through  ensuring  that  when  such  business  users  send  other  relevant  Art  22  information,  they  simply 
confirm that these documents are indeed in existence should enforcement activities be needed at a later 
date. 


 
While the online platform cannot be held responsible for the legality of the product itself, they should be 

responsible to carry out this  basic due  diligence to ensure these types of  players at least confirm they 
possess the documents required for any potential enforcement activities by European market surveillance 
authorities.  This  due  diligence  check  could  be  carried  out  by  the  online  platform  only  in  these  specific 
instances in parallel to collecting the business users traceability details.  
 
Vänliga hälsningar 
 
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Vi samverkar med 49 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den gemensamma rösten för 60 
000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Vår uppgift är att tala för alla företag och branscher, även de som ännu inte finns men som kan uppstå om 
förutsättningarna är de rätta. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag.  

Svenskt Näringsliv behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter, Integritetspolicy