This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Tue, 2 Nov 2021 10:54:11 +0100
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: DSA, Musik- och film/TV-branschen
Attachments:                   KYBC NIS2 jämförelse.pdf
Categories:                       LWi
Från: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 26 oktober 2021 11:19
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Patrik Sundberg <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Helene Engellau 
<xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx>
Ämne: Re: DSA, Musik- och film/TV-branschen
 
Hej Berfin, 
 
Tack för bra samtal.
 
Ursäkta sen återkoppling. 
 
Bifogar översikt över hur Know-your-business-förslaget ser ut i DSA resp NIS2, översikten visar att det blir 
olika regleringar för olika parter och en diskrepans mellan vad som gäller på och utanför nätet.
Skickar även med exempel på hur bättre KYBC har haft en god effekt i Danmark:
https://www.euractiv.com/section/digital/opinion/know-your-business-customer-its-easy-to-
implement-and-already-works-in-denmark/
Av artikeln framgår bl a verifiering av företagskunder är ett enkelt och effektivt sätt att göra internet 
lagligare och säkrare för alla användare. Det är enkelt att använda för alla mellanhänder som erbjuder 
infrastruktur för företag.
 
Fler exempel finns här https://ddei5-0-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.kybc.eu%2fcase%2dstudies
%2dresearch%2f&umid=DBFD31F4-CF3D-F705-AB24-
7AB77BFA8F7E&auth=b32f7072cb1370b7b119b85843019516260d8fac-
40847bd640da4e9107e2310859f003230bf73011 , bl a om hur en bättre KYBC skulle hjälpa till att skydda 
konsumenterna från falska mediciner. 
 
(Vi är ett av de företag och organisationer som står bakom hemsidan kybc.eu) 
 
Återkom gärna om ni har några frågor eller funderingar eller om vi kan bistå med ytterligare material.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Sara
 
_____________________
Sara Lindbäck

Rättighetsalliansen
Skeppsbron 38
111 30 Stockholm
Tfn +46 (0)8 587 50 500
https://ddei5-0-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.rattighetsalliansen.se&umid=DBFD31F4-
CF3D-F705-AB24-7AB77BFA8F7E&auth=b32f7072cb1370b7b119b85843019516260d8fac-
04100d6e7307b8d7530f2e2af97b98706b77602c
 
 
 
15 okt. 2021 kl. 14:44 skrev Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx>:
 
Hej Berfin, 
  
Tack för bra samtal om DSA igår. Jag bifogar våra synpunkter och återkom gärna om ni har frågor på 
detta eller något annat. Om det blir någon form av samråds- eller informationsmöte är vi mycket 
intresserade av att deltaga. 
  
Trevlig helg! 
  
Hälsningar 
/Ludvig 
  
070-766 50 93  
  
Från: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Datum: torsdag 7 oktober 2021 18:09
Till: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx>
Kopia: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DSA, Musik- och film/TV-branschen 
  
Hej, 
  
Ja absolut, det ska fungera fint. Jag kan skicka er en Skype-inbjudan, men säg till om ni skulle föredra 
något annat verktyg! 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Berfin Eken 
Departementssekreterare 
Enheten för samhällets digitalisering 
Infrastrukturdepartementet 
Ankn. 52647
Mobil. +46 73-625 15 94  

xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
www.regeringen.se 
  
<image001.png> 
  
Från: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx> 
Skickat: den 7 oktober 2021 14:11
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: DSA, Musik- och film/TV-branschen 
  
Hej Berfin! 
  
Vad bra! torsdag den 14/10, kl 10.30 skulle passa oss bra. Kan det fungera? 
  
Hälsningar 
/Ludvig 
  
070-766 50 93  
  
Från: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Datum: torsdag 7 oktober 2021 13:57
Till: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx>
Kopia: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DSA, Musik- och film/TV-branschen 
  
Hej Ludvig, 
  
Och tack för ditt mail! Det låter bra med ett sådant möte, förslagsvis digitalt. Hur ser det ut för er till 
exempel onsdag e.m. (den 13:e) eller torsdag f.m. (den 14:e)? 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Berfin Eken 
Departementssekreterare 
Enheten för samhällets digitalisering 
Infrastrukturdepartementet 
Ankn. 52647
Mobil. +46 73-625 15 94  
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
www.regeringen.se 
  
<image002.png> 
  

Från: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx> 
Skickat: den 5 oktober 2021 17:26
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DSA, Musik- och film/TV-branschen 
  
Hej Berfin! 
  
Hoppas allt är bra! 
  
Jag söker dig för att återknyta till den dialog vi hade gällande DSA under våren, då via Linn. Vi undrar om 
vi, jag samt Sara från Rättighetsalliansen, skulle kunna träffa dig och eventuella kollegor för att gå 
igenom våra ställningstaganden samt få en uppdatering på var ni är i processen? 
  
Det vore mycket uppskattat! Återkom i så fall gärna med förslag på tider som passar dig. 
  
Hälsningar 
/Ludvig Werner 
  
  
<image003.jpg> 
Ludvig Werner 
VD
IFPI SVERIGE
Mobile: +46 70 766 50 93, Tel: +46 8-735 97 50 (57)
Adress: Tegnérgatan 34, Box 1429. 111 84 Stockholm www.ifpi.se
 
  
  
Från: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx
Skickat: den 22 september 2021 10:21
Till: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: ny kontakt istället för Linn Berggren 
  
Hej Agneta! 
  
Hoppas allt är bra! Vi hade kontakt i vårvintras i samband med de samrådsmöten om DSA ni då 
arrangerade. Jag har sökt Linn med anledning av de intensiva förhandlingarna om DSA som nu 
pågår i Bryssel men märkte att hon nu jobbar på NENT. Kan du hjälpa mig med vem jag skall 
vända mig till istället? Jag, och många rättighetshavarrepresentanter, är väldigt intresserade av 

dialog med anledning av dessa förhandlingar där vi även oroar oss för att riktningen på dessa nu 
går i, för oss, fel riktning. 
  
All information mottages tacksamt! 
  
Hälsningar 
/Ludvig 
  
<image004.jpg> 
Ludvig Werner 
VD
IFPI SVERIGE
Mobile: +46 70 766 50 93, Tel: +46 8-735 97 50 (57)
Adress: Tegnérgatan 34, Box 1429. 111 84 Stockholm www.ifpi.se
 
  
  
  
  
<Ifpi Sverige DSA vad tycker vi 210420_CLEAN.pdf>