This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Sun, 7 Nov 2021 11:30:35 +0100
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: Uppföljning möte; TY förslag
Attachments:                   Non-paper - Improved wording suggestion DE propsal on no-interference.docx
Categories:                       LWi
Från: Charlotte Niklasson <xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx> 
Skickat: den 4 november 2021 09:55
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Manne Heimer 
<xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Filippa Arvas Olsson <xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Ulrika Von Celsing <xxxxxx.xxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Dr. Per-Erik Wolff (UR) <xxx.xxxxx@xx.xx>; Alan 
Morrison <xxxx.xxxxxxxx@xx.xx>; Mats Lindgren <xxxx.xxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Uppföljning möte; TY förslag  
 
Hej,  
 
Tack för bra diskussioner i vårt möte i förra veckan. Ledsen igen för dålig uppkoppling!  
 
Som utlovat bifogar jag våra inspel till de förslag som lagts fram av Tyskland i rådsdiskussionen om DSA 
och media. Förslagen fokuseras till Art 27. Punkt 3 inkluderar de delar vi diskuterade om vikten av en s.k. 
stay up mekanism, dvs att innehåll ligger kvar tills nationell process avslutats.        
 
Hör av er om det finns frågor.  
 
MVH/Charlotte  
__________________________________________________________________________ 
Charlotte Niklasson – Director of European Affairs, Nordvision  
  
Avenue des Arts 56 
1000, Bruxelles, Belgium 
  
+ 32 2 2869121 
+ 32 478 909029 
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx