This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 10:25:43 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: DSA, Musik- och film/TV-branschen
Attachments:                   Ifpi Sverige DSA vad tycker vi 210420_CLEAN.pdf
Categories:                       LF
 
Från: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx> 
Skickat: den 15 oktober 2021 14:44
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Patrik Sundberg 
<xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: DSA, Musik- och film/TV-branschen 
 
Hej Berfin, 
 
Tack för bra samtal om DSA igår. Jag bifogar våra synpunkter och återkom gärna om ni har frågor på 
detta eller något annat. Om det blir någon form av samråds- eller informationsmöte är vi mycket 
intresserade av att deltaga. 
 
Trevlig helg! 
 
Hälsningar 
/Ludvig 
 
070-766 50 93  
 
Från: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Datum: torsdag 7 oktober 2021 18:09
Till: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx>
Kopia: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DSA, Musik- och film/TV-branschen 
 
Hej, 
 
Ja absolut, det ska fungera fint. Jag kan skicka er en Skype-inbjudan, men säg till om ni skulle föredra 
något annat verktyg! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Berfin Eken 
Departementssekreterare 
Enheten för samhällets digitalisering 
Infrastrukturdepartementet  
Ankn. 52647
Mobil. +46 73-625 15 94  
Från: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx> 
Skickat: den 5 oktober 2021 17:26
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Sara Lindbäck <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DSA, Musik- och film/TV-branschen 
 
Hej Berfin! 
 
Hoppas allt är bra! 
 
Jag söker dig för att återknyta till den dialog vi hade gällande DSA under våren, då via Linn. Vi undrar om 
vi, jag samt Sara från Rättighetsalliansen, skulle kunna träffa dig och eventuella kollegor för att gå 
igenom våra ställningstaganden samt få en uppdatering på var ni är i processen? 
 
Det vore mycket uppskattat! Återkom i så fall gärna med förslag på tider som passar dig. 
 
Hälsningar 
/Ludvig Werner 
 
 
Ludvig Werner 
VD
IFPI SVERIGE
Mobile: +46 70 766 50 93, Tel: +46 8-735 97 50 (57)
Adress: Tegnérgatan 34, Box 1429. 111 84 Stockholm www.ifpi.se 
 
 
Från: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx
Skickat: den 22 september 2021 10:21
Till: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: ny kontakt istället för Linn Berggren 
  
Hej Agneta! 
  
Hoppas allt är bra! Vi hade kontakt i vårvintras i samband med de samrådsmöten om DSA ni då 
arrangerade. Jag har sökt Linn med anledning av de intensiva förhandlingarna om DSA som nu 
pågår i Bryssel men märkte att hon nu jobbar på NENT. Kan du hjälpa mig med vem jag skall 
vända mig till istället? Jag, och många rättighetshavarrepresentanter, är väldigt intresserade av 
dialog med anledning av dessa förhandlingar där vi även oroar oss för att riktningen på dessa nu 
går i, för oss, fel riktning. 
  


All information mottages tacksamt! 
  
Hälsningar 
/Ludvig 
  
Ludvig Werner 
VD
IFPI SVERIGE
Mobile: +46 70 766 50 93, Tel: +46 8-735 97 50 (57)
Adress: Tegnérgatan 34, Box 1429. 111 84 Stockholm www.ifpi.se