This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Fri, 15 Oct 2021 11:26:21 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: DSA utvecklad position
Attachments:                   210422 TAC_DSA explanatory note.pdf, 210623 DSA_TAC Suggested 
amendments.pdf, beuc-x-2021-089_dsa_joint-industry-ngo-statement.pdf
Categories:                       LF
 
Från: Måns Sjöstrand <xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 14 oktober 2021 17:27
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Lena Johansson <xxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx>
Ämne: Re: DSA utvecklad position 
 
Hej Berfin 
 
Tack så mycket för nedan och bra diskussion igår! 
 
Bifogar som utlovat lite ytterligare material kring vår position: 
 
 Explanatory note från Together Against Counterfeiting (TAC) Alliance vilken SACG ingår i. Utgör 
ett tillägg till TAC’s position paper, vilket ni tidigare fått, men med praktiska förklaringar och 
exempel, bl.a. rörande hur flera av de punkter vi argumenterar för i praktiken kan 
implementeras av plattformarna.  
 TAC:s förslag på skrivningar kring KYBC, Staydown och Trusted Flaggers i DSA.  
 Brev från 30 olika civila organisationer, inkl. SACG, som gick ut till europeiska beslutsfattare i 
tisdags rörande behovet av skärpta krav gentemot plattformar i DSA för att motverka illegal 
handel. 
 
Önskar dig en trevlig kväll och ser fram emot fortsatt kontakt.  
 
Bästa hälsningar 
 
Måns 
 
 
________________________________________ 
  
M Å N S   S J Ö S T R A N D  
Global Head of IP & Brand Protection 
  
  
Vasagatan 12, 111 20 Stockholm, Sweden 
  
Tänkte å SACG:s vägnar höra om möjligheterna till en ny kortare avstämning i ljuset av senare tidens 
diskussioner i rådet och parlamentet kring DSA? 
 
Önskar er båda en trevlig kväll. 
 
Bästa hälsningar 
 
Måns
 
________________________________________ 
  
M Å N S   S J Ö S T R A N D  
Global Head of IP & Brand Protection 
  
  
Vasagatan 12, 111 20 Stockholm, Sweden 
  
 
 
This e-mail (including any attachments) may contain information that is confidential and/or privileged. It is intended only for the 
recipient(s). If you have reason to believe that you are not the intended recipient of this e-mail, please contact the sender 
immediately and delete the e-mail from your computer. 
 
 
From: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Date: Tuesday, 11 May 2021 at 12:50
To: Måns Sjöstrand <xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx>
Cc: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>, Lena Johsnsson 
<xxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx>
Subject: Sv: DSA utvecklad position 
 
Tack själva Måns och tack för den ytterligare utvecklingen nedan samt dokumenten.  
Du får gärna hålla oss uppdaterade i ert arbete.  
 
Mvh 
 
Linn Berggren 
 
Från: Måns Sjöstrand <xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 11 maj 2021 12:37
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Lena Johsnsson 
<xxxxx.xxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx>
Ämne: DSA utvecklad position 
 
Hej Linn