This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Ingrid Karlsson on behalf of I Frånregistrator ESD
Sent:                                  Fri, 29 Oct 2021 14:27:17 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: DSA - en missad möjlighet och ett steg tillbaka
Categories:                       SW
 
 
Från: Ludvig Werner <xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx> 
Skickat: den 27 oktober 2021 09:22
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Agneta Rydén 
<xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Patrik Sundberg <xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Sara Lindbäck 
<xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Stefan Klockby <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx>
Ämne: DSA - en missad möjlighet och ett steg tillbaka 
 
Hej Berfin & Agneta! 
 
Jag har bifogat ett brev/upprop från den kreativa industrin i hela Europa gällande vår och våra kollegors 
syn på vad som håller på att hända med DSA. Jag hoppas ni har möjlighet att vidarebefordra detta brev 
till Anders Ygeman samt övriga i ert team som arbetar med denna fråga. Tack! 
 
Hälsningar 
/Ludvig 
 
 
Ludvig Werner 
VD
IFPI SVERIGE
Mobile: +46 70 766 50 93, Tel: +46 8-735 97 50 (57)
Adress: Tegnérgatan 34, Box 1429. 111 84 Stockholm www.ifpi.se