Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Tue, 26 Oct 2021 09:30:47 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: Gemensam position från handelns europeiska organisationer
Attachments:                   20211022 - Retail Industry statement on Targeted ads and DSA.pdf
Categories:                       3. Till-reg
 
Från: Sofia Stigmar <xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 25 oktober 2021 15:27
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: stefan kvarfordt <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Gemensam position från handelns europeiska organisationer  
 
Hej Berfin och Marcus, 
 
Hoppas allt är bra med er!
 
Inom ramen för handelns paraplyorganisationer har Svensk Handel varit med och hållit i pennan vid 
framtagandet av en gemensam position gällande direkt marknadsföring och DSA. Eftersom frågan redan 
regleras i GDPR Och i e-privacy direktivet (snart förordningen) är vi av uppfattningen att den inte bör 
hanteras även i DSA-förordningen. I det bifogade dokumentet hittar ni en mer ingående beskrivning av 
utmaningen om frågan hanteras i DSA och vilka konsekvenser detta skulle kunna få för europeiska 
handelsföretag. 
 
Hör av er om ni vill diskutera frågan ytterligare. 
 
Bästa hälsningar, 
Sofia Stigmar  
 
Sofia Stigmar 
Head of Brussels  
Lawyer 
Switch +46104718500 
Direct +46104718694 
Mobile +46722130861 
Rue du Luxemburg 3 
1000 Brussels, 
Belgium  
svenskhandel.se 
The Swedish Trade Federation is a member-driven employer and
business association representing companies engaged in retail and
wholesale, both offline and online. We have 9 000 members with a
total of 22 000 workplaces, employing approximately 250 000 people.