Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Tue, 2 Nov 2021 09:35:27 +0100
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: Tack
Attachments:                   Online Marketplaces under the DSA.pdf, Concerns on Article 18 DSA and 
Proposed Amendment.pdf, Search Engines under the DSA.pdf
Categories:                       SW
Från: Sara Ovreby <xxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 2 november 2021 08:00
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Helene Engellau 
<xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Tack
 
Hej Befin och Helene,
 
stort tack för att ni tog er tid att träffa oss i förra veckan. Bifogar här de mer utvecklande underlag som vi 
diskuterade rörande ADR och sök/marketplace. Hoppas det kan vara till hjälp. Låt mig veta om det är 
något mer ni behöver.
 
Sara
 
-- 
Sara Övreby 
Samhällspolitisk chef, Google Sverige 
xxxxxxx@xxxxxx.xxx 
+46 705 37 33 39