Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Mon, 15 Mar 2021 09:01:15 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Tack - uppföljning från Google DMA workshop (art. 5 and 6)
Attachments:                   DMA - Presentation to the Council - Articles 5 and 6.pdf
Categories:                       LW
Från: Sara Ovreby <xxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 15 mars 2021 08:00
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marita Ljunggren <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>; 
xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ämne: Tack - uppföljning från Google DMA workshop (art. 5 and 6)
 
Hej Eva, Marita och Sebastian,
 
stort tack för att ni tog er tid att delta på vår DMA workshop om art. 5 och 6 häromdagen. 
Bifogat finner ni presentationen som Oliver och Thomas använde.
 
Utöver att dela presentationen med er skulle jag och min kollega Tero Luko, Senior 
Competition Counsel gärna följa upp workshopen genom att träffa er för att fortsätta 
diskussionen kring de olika delarna av DMA. 
 
Vet inte om ni alltid arbetar tätt tillsammans eller om det är fler/andra vi bör träffa men vi 
är flexibla och anpassar oss efter vad som passar er. 
 
Bästa hälsningar,
 
Sara
 
-- 
Sara Övreby 
Samhällspolitisk chef, Google Sverige 
xxxxxxx@xxxxxx.xxx 
+46 705 37 33 39