Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Thu, 11 Nov 2021 14:46:55 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Uppdatering
Attachments:                   Council - Follow-up DMA note - October 2021.pdf
Categories:                       SW
 
Från: Sara Ovreby <xxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 26 oktober 2021 08:00
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: Uppdatering
 
Hej Eva och Håkan,
 
tack för ditt svar. Bifogar här våra tankar kring de förslag som nu är uppe för diskussion i rådet. Vi har 
redan delat information och diskuterat artikel 5 och 6 med er och har i vårt papper också lagt till tankar 
kring artikel 7 och 4. Särskilt artikel 7 är viktig utifrån perspektivet att få en meningsfull regulatorisk 
dialog som fortsatt möjliggör innovation.
 
Tveka inte att höra av er om något är oklart eller ni önskar mer information!
 
Sara
 
On Tue, 19 Oct 2021 at 16:32, Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote:
Hej Sara, 
 
Tack för informationen om ert arbete och er förfrågan om ett möte. Information från intressenter är 
värdefullt för oss i arbetet med DMA. 
 
Mot bakgrund av läget i förhandlingarna av DMA, arbetssituationen kopplad till det och till att vi får ett 
flertal förfrågningar från intressenter just nu är det dock för närvarande svårt för oss att hålla möten. Vi 
är dock alltid öppna för att ta del av skriftliga synpunkter och kommentarer och ni är välkomna att delge 
oss dem på så sätt. 
 
Med vänliga hälsningar
 
 
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46

xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Sara Ovreby <xxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 15 oktober 2021 14:56
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Uppdatering
 
Hej Eva,
 
Arbetet i rådet fortskrider snabbt och om jag inte missförstått så hoppas man nå en gemensam 
position i november!
 
Vi arbetar hårt på att säkerställa ett förslag som inte hämmar innovation och en avgörande fråga för 
det är regulatorisk dialog.
 
Vi skulle gärna vilja träffas digitalt för att berätta lite mer vad vi tänker kring detta och berätta om våra 
idéer för hur det kunde se ut.
 
Har du möjlighet att ta ett möte nu i oktober?
 
Tack på förhand!
 
Sara