Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 17:53:21 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Presentation Schibsteds preliminära position på DSA/DMA
Attachments:                   Schibsteds preliminiära position – DSA and DMA, januari 2021.pptx
Categories:                       SW
 
Från: Anna Sööder <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
Skickat: den 26 januari 2021 11:42
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Hedvig 
Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>
Kopia: Petra Wikström <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx>
Ämne: Presentation Schibsteds preliminära position på DSA/DMA
 
Hej och tack för ett bra möte igår! 
 
Vi tackar även för inbjudan till sakråd som vi mottog igår eftermiddag. 
 
Skickar över presentationen med våra preliminära synpunkter på DSA/DMA, enligt vad vi kom överens 
om vid mötet igår. 
 
På återhörande.
 
Hälsningar 
Anna 
Anna Sööder 
Public Policy Specialist 
+46 70 545 66 12