Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 17:06:06 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: våra synpunkter på DMA VB: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-
kommissionen den 5 februari
Categories:                       SW
 
Från: Inger Skalse <xxxxx.xxxxxx@xxx.xx> 
Skickat: den 26 februari 2021 10:21
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: våra synpunkter på DMA VB: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 
februari 
 
Hej Eva,  
 
Nu har vi internt hunnit stämma av angående  förslaget om Digital Markets Act. Nedan är vår 
åsikt. Återkom gärna om det finns något ni önskar mer information om. 
 
DMA
 
 
TV4 Media välkomnar förslaget om Digital Markets Act för en kategori som kan ses som 
Extremt Stora Grindvakter enligt artikel 3 punkt 1 och 2 med anledning av möjligheten för 
extremt stora grindvakter att agera på ett sätt som är kraftigt snedvrider marknaden samt ger 
dem systematisk och integrerad ställning i själva samhällsstrukturen. 
 
Med anledning av den snabba föränderlighet som råder på den digitala marknaden behöver 
reglerna kunna uppdateras löpande.  
 
TV4 Media bedömer att artikel 5 och 6 väsentligen skulle förbättra marknads- och 
förhandlingsbalans. 
Vi ser dock att de specifika åtaganden som adresseras i artikel 5 och 6 skulle behöva 
kompletteras med generella formuleringar som inbegriper framtida former av oskäligheter som 
vi inte känner till i dagsläget. 
 
Det vi specifikt vill framföra i detta läge är att artikel 6g behöver förstärkas så att den handlar 
om att grindvakterna måste tillåta oberoende verifiering via av branschen utsedd tredje part, 
t.ex. branschorganisationen MMS mätsystem, så att annonsering på deras plattformar mäts och 
verifieras på samma sätt som alla andras. Att endast förlita sig på transparens i denna del är 
verkningslöst. 
 
 
Hälsningar INGER SKALSE Regulatory Affairs Mobil 0703-59 49 56 
 

Från: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 10 februari 2021 09:20
Till: Inger Skalse <xxxxx.xxxxxx@xxx.xx>
Ämne: VB: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari 
  
Hej Inger! 
  
Vi tar emot era synpunkter när de finns, vi hade deadline för komplettering från sakrådet till igår men 
inkom när ni kan. Däremot är det väl bra att de kommer så snart som möjligt, givet att förhandlingarna 
löper på i snabbt tempo.  
  
Återkom till mig ang. DSA och  till Eva Ljungbert på N-dep rörande DMA.  
  
Mvh 
  
Linn Berggren 
  
Från: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 10 februari 2021 09:15
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: VB: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari 
  
En fråga till dig! 
  
  
Med vänlig hälsning 
Agneta 
  
  
  
Från: Inger Skalse <xxxxx.xxxxxx@xxx.xx> 
Skickat: den 9 februari 2021 15:49
Till: Agneta Rydén <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen den 5 februari 
  
Tack för inbjudan och bra möte om DSA och DMA! När vill ni senast ha våra skriftliga 
kommentarer? 
  
Hälsningar 
  
Inger Skalse
Regulatory Affairs
Mobil:+46 703 59 49 56
Växel: +46 8 459 40 00 
  
Besöksadress: Tegeluddsvägen 3-5, Stockholm
Postadress: 115 79 Stockholm  
Osa ert deltagande till mig, xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, senast den 29 januari. 
  
  
  
 
Med vänlig hälsning
_________________________________________________________
Agneta Rydén
Assistent till energi- och digitaliseringsminister 
Anders Ygeman
Infrastrukturdepartementet
Regeringskansliet
 
103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 46 12
e-post: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx