Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 14:20:04 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             Sv: [External] Sv: DMA
Categories:                       PK
Från: Eva Ljungbert 
Skickat: den 21 maj 2021 16:07
Till: Christine Grahn . <xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Sv: [External] Sv: DMA
 
Hej Christine,  
 
Den 27 maj kl. 10 skulle passa bra för vår del om det fortfarande fungerar för er. Även Hedvig Landahl 
från UD/HI deltar gärna i mötet. Zoom brukar fungera bra så ni får gärna skicka en inbjudan till mötet till 
oss.  
 
Trevlig helg! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Ljungbert 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
 
Från: Christine Grahn . <xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
Skickat: den 14 maj 2021 09:55
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Erik Murray <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: [External] Sv: DMA
 
Hej, och stort tack för positivt svar.  
Skulle det passa att ses den 27/5, någon gång mellan 9 och 14? Jag kan lägga upp ett zoom-möte om den 
plattformen fungerar för er del. 
Tack detsamma! 
Christine  

On Wed, May 12, 2021, 6:23 PM <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote: 
Hej Christine,  
  
Vi lyssnar gärna på de synpunkter som ni kan ha rörande förslaget. Det finns säkert några 
kollegor på andra berörda departement som kan vilja delta vid et möte. Ni får gärna 
återkomma med några förslag på tider så kan jag därefter stämma av eventuellt 
deltagande med dem. Nästa vecka kan ser lite full ut, möjligen en timme på torsdag eller 
fredag. Veckan därefter ser något bättre ut.  
  
Trevlig helg! 
Med vänliga hälsningar 
  
Eva Ljungbert 
  
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se 
  
Från: Christine Grahn . <xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 7 maj 2021 11:10
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Erik Murray 
<xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA 
  
Hej! 
  
Vi har tidigare varit i kontakt om DMA när jag jobbade på Facebook. Sedan en tid har jag 
ungefär motsvarande roll på TikTok, som nyligen etablerat sig i Norden, och jag undrar om ni 
möjligtvis har tid och intresse av att träffas igen för att diskutera förslaget?  
  
Vänliga hälsningar, och med förhoppningar om att ni får en trevlig helg!
Christine  
  
--  
Christine Grahn 
Head of Government Relations, Northern Europe at TikTok  
  
Stockholm