Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Mon, 16 Aug 2021 14:55:28 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Ändringsförslag DMA
Attachments:                   proposed improvements to the DMA text proposed by the PT Presidency.pdf
Categories:                       3. Till-reg
 
Från: Sara Ovreby <xxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 19 juli 2021 08:00
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Ändringsförslag DMA
 
Hej Eva,
 
stort tack för samtalet häromveckan. Hoppas din semester börjat väl. 
 
Som jag nämnde så analyserar och utvärderar vi kontinuerligt de texter som 
ordförandeskapet presenterar och bifogat ser du vår senaste analys av den portugisiska 
kompromisstexten samt förslag på förbättringar av texten. Vårt övergripande fokus är ju 
att möjliggöra fortsatt innovation men i det sammanhanget är möjligheten till regulatorisk 
dialog och tekniska skyddsåtgärder viktiga aspekter.
 
Det är mycket text - men det är framförallt analysen av texten som är mångordig. Själva 
ändringsförslagen är korta och koncisa och jag hoppas de kan komma till nytta.
 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Vi bokar gärna ett möte i höst för att 
gå igenom förslaget mer i detalj. Tills dess får du ha en fin sommar!
 
Sara
 
 
-- 
Sara Övreby 
Samhällspolitisk chef, Google 
Sverige 
xxxxxxx@xxxxxx.xxx 
+46 705 37 33 39