Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 13:00:39 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: DMA - förtydliganden och förbättringsförslag
Attachments:                   Nordic statement DMA nov 2021 version 5nov.pdf
Categories:                       SW
 
Från: Jan Fager <xxx.xxxxx@xx.xx> 
Skickat: den 5 november 2021 12:38
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DMA - förtydliganden och förbättringsförslag 
 
Hej igen, 
 
Jag vill bara på detta sätt skicka över motsvarande önskemål om förtydliganden i DMA och nu med alla 
våra nordiska organisationer bakom.
 
Med önskan om en trevlig helg och ta hand om er!
 
Jan
 
 
Jan Fager
Jurist/lawyer 
073 069 00 31  
Kungsgatan 62, 3 tr 
Box 22500
104 22 Stockholm 
08 692 46 00 
xxx.xxxxx@xx.xx 
  
 
 
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 19 oktober 2021 10:56
Till: Jan Fager <xxx.xxxxx@xx.xx>
Ämne: Sv: DMA - förtydliganden och förbättringsförslag 
 
Hej Jan,  
 


Tack för er e-post. Vi bekräftar härmed att vi har tagit emot den.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva  
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Jan Fager <xxx.xxxxx@xx.xx> 
Skickat: den 19 oktober 2021 09:49
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; N Registrator 
<x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA - förtydliganden och förbättringsförslag 
 
Till Näringsminister Ibrahim Baylan
Till Eva Ljungbert 
 
TU – Medier i Sverige är oroliga över 
 
 
Nedan vill vi lyfta några förbättringar som vi anser nödvändiga för att syftet med DMA ska förverkligas. Vi 
ber också att få bifoga skrivelser från flera av våra europeiska kollegor och organisationer i detta ämne.
1.                      Artikel 6.1.k om rättvis och icke-diskriminerande tillgång bör omfatta alla 
grundläggande plattformstjänster. Det är också godtyckligt att begränsa en 
villkorsskyldighet till endast appbutiker. 
2.                      En utvidgning av tillämpningsområdet på 6(1) k skulle stödja nyhetsutgivare i 
svårigheter i hela EU i deras förhandlingar med grindvakter om genomförandet 
av utgivarnas rätt enligt upphovsrättsdirektivet.
3.                      Röstassistenter och webbläsare bör inkluderas i listan över grundläggande 
plattformstjänster eftersom de spelar en unikt viktig roll som digitala gateways. 


Eftersom skyldigheterna tillämpas på andra plattformstjänster finns det en risk 
för att gatekeepers annars kommer att flytta problematiskt beteende till dessa 
tjänster.
4.                      Förbud mot gatekeepers förmånliga "inbäddning"  av separata egna tjänster 
samt förmånsbehandling av utvalda tredje parter (artikel 6.1 d d).
5.                      Förbud mot att diskriminera relevansbaserade allmänna sökresultat till förmån 
för betald sökannonsering (artikel 2.2.18b (ny) DMA och artikel 6.1 d1 (ny).)
6.                      Det föreslagna förbudet mot att kombinera uppgifter från olika egna tjänster med 
uppgifter från tredjepartstjänster blir verkningslöst om inte undantaget om samtycke 
stryks/tas bort från artikeln. (artikel 5 a).
Med vänliga hälsningar,
 
Jan Fager
 
 
Jan Fager
Jurist/lawyer 
073 069 00 31  
Kungsgatan 62, 3 tr 
Box 22500
104 22 Stockholm 
08 692 46 00 
xxx.xxxxx@xx.xx