Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Thu, 1 Jul 2021 14:34:26 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
Attachments:                   Comments on the DMA IMCO report 20210630.pdf
Categories:                       LF
 
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 1 juli 2021 13:37
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Kristin Olsson <xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren 
<xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA 
 
Hej,
vi vill för er information gärna dela våra kommentarer med anledning av vissa ändringsförslag i Mr 
Schwabs DMA rapport. 
 
Ett par av de frågeställningar vi lyft i vår kommentar enligt föregående mejl har vi haft anledning att 
upprepa med anledning av ändringsförslagen. Vi anser t.ex. att grindvaktsdefinitionen ska vara 
begränsad till sådana företag som har den allra största marknadsmakten och möjligheten att utöva en 
sådan makt på de digitala marknaderna. Vi stödjer i denna del nuvarande förslag som innebär att aktörer 
som erbjuder en kärnplattformstjänst kan omfattas av regleringen. Vi håller inte med Mr Schwab i sitt 
ändringsförslaget att ytterligare begränsa definitionen av grindvakter till aktörer som erbjuder minst två 
kärnplattformstjänster. Se gärna bifogat de kommentarer vi tillsammans med våra danska kollegor 
sammanställt och hör gärna av er om ni vill diskutera någon del särskilt.
 
Bästa hälsningar
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Från: Carola Ekblad 
Skickat: den 7 juni 2021 13:54
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Kristin Olsson <xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA 
 
Hej
Som tillägg till nedan översänd position har vi just publicerat ytterligare kommentarer som vi gärna delar 
med er. Vi har kommenterat några centrala frågor rörande DMA:n, nämligen MS inblandning vid 
tillämpningen av DMA, särskilda skyldigheter rörande företagskoncentrationer och förslag om att 
begränsa DMA ytterligare.
 
Hör gärna av er vid frågor.
 
Vänliga hälsningar
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Från: Carola Ekblad 
Skickat: den 12 maj 2021 10:19
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Svenskt Näringsliv om DMA 
 
Hej alla,
stort tack att ni tog er tid för ett möte med oss i fredags. Och ursäkta teknikstrul från min sida de 
inledande minuterna. 
 
Som utlovat återkommer vi här med en nordisk position på DMA:n. Hör mycket gärna av er om ni har 
någon fundering med anledning av mötet i fredags eller bifogad position.  
 
Trevlig helg så småningom
 
Hälsar 
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  

 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Vi samverkar med 49 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den gemensamma rösten för 60 
000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Vår uppgift är att tala för alla företag och branscher, även de som ännu inte finns men som kan uppstå om 
förutsättningarna är de rätta. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag.  

Svenskt Näringsliv behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter, Integritetspolicy