Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Thu, 10 Jun 2021 14:46:01 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
Categories:                       LW
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 7 juni 2021 13:54
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Kristin Olsson <xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren 
<xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA 
 
Hej
Som tillägg till nedan översänd position har vi just publicerat ytterligare kommentarer som vi gärna delar 
med er. Vi har kommenterat några centrala frågor and DMA, nämligen MS inblandning vid tillämpningen 
av DMA, särskilda skyldigheter rörande företagskoncentrationer och förslag om att begränsa DMA 
ytterligare.
 
Hör gärna av er vid frågor.
 
Vänliga hälsningar
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Från: Carola Ekblad 
Skickat: den 12 maj 2021 10:19
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Svenskt Näringsliv om DMA 
 
Hej alla,
stort tack att ni tog er tid för ett möte med oss i fredags. Och ursäkta teknikstrul från min sida de 
inledande minuterna. 
 


Som utlovat återkommer vi här med en nordisk position på DMA:n. Hör mycket gärna av er om ni har 
någon fundering med anledning av mötet i fredags eller bifogad positionen.  
 
Trevlig helg så småningom
 
Hälsar 
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 4 maj 2021 13:03
Till: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren 
<xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Sv: DMA 
 
Hej Carola,  
 
Fredag kl. 13.00 skulle passa oss bra. Även Marcus Boklund från Infrastrukturdepartementet och Hedvig 
Landahl och Marita Ljunggren från UD/HI deltar gärna.  
 
Det som fungerar bäst för oss är Skype. Om det fungerar det för er så kan jag skicka er en bokning. 
Annars kan vi koppla upp oss via Teams, Zoom eller Webex men då behöver ni skicka oss en bokning 
från er sida.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Eva Ljungbert 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se 
 
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 3 maj 2021 17:12
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DMA 
 
Hej Eva, tack för snabbt svar.
 
För min del passar tex 
fredag denna vecka när som helst efter kl 1130, 
måndag (10/5) med undantag för lunchtid och
måndag (17/5) före kl 14 😊
 
Vänliga hälsningar
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 3 maj 2021 16:36
Till: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DMA 
 
Hej Carola, 
 
Vi lyssnar gärna in era synpunkter på DMA. Det kan säkert finnas några fler inom regeringskansliet som 
vill delta i ett möte. Föreslå gärna några tider så kan jag kontakta de kollegor som är berörda. Onsdag em 
och fredag fungerar för min del den här veckan, måndag i nästa vecka samt måndag, torsdag- fredag 
veckan därpå. 
 
Med vänliga hälsningar
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 3 maj 2021 16:23
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: VB: DMA
 
Hej Eva
jag var just i färd att kontakta Pia för ett digitalt möte men fick höra att hon är tjänstledig och blev därför hänvisad 
till dig. Har du tid för möte om Digital Markets Act med mig? 
 
Vänliga hälsningar
 
 
Carola Ekblad   
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
M: +46 725 17 84 21
 
 
 
 
 
www.svensktnaringsliv.se
 
 
Från: Carola Ekblad 
Skickat: den 3 maj 2021 15:50
Till: Pia Högset <xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA
 
Hej Pia,
Jag hoppas allt är bra med dig.
 
Vi på SN håller just på att färdigställa våra kommentarer på DMA förslaget. Om du vill bokar jag gärna in 
ett möte i närtid för att dela dessa med er. 
 
Vänliga hälsningar
 
 
Carola Ekblad   
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
M: +46 725 17 84 21
 
 

 
 
 
www.svensktnaringsliv.se
 
 
Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Vi samverkar med 49 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den gemensamma rösten för 60 
000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Vår uppgift är att tala för alla företag och branscher, även de som ännu inte finns men som kan uppstå om 
förutsättningarna är de rätta. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag. 

Svenskt Näringsliv behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter, Integritetspolicy