This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Tue, 28 Sep 2021 10:34:00 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Värna mediernas ställning i Digital Markets Act
Categories:                       LWi
Från: Kerstin Neld <xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Datum: måndag 27 sep. 2021 5:03 em 
Till: Emil Högberg <xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ämne: Värna mediernas ställning i Digital Markets Act 
 
 
Hej Emil, 
 
Jag heter Kerstin Neld och är vd på Sveriges Tidskrifter, som är Sveriges största branschförening för 
medieföretag.
 
För oss inom media är Digital Markets Act (DMA) en nyckelförutsättning för att skapa en rättvisare 
balans mellan nätplattformar och innehållsproducenter som vi. Anledningen att jag skriver till dig är att 
vi anser att den balansen riskerar att bli fel på grund av att man i lagstiftningsprocessen inte tar chansen 
att stärka möjligheten till en jämnare spelplan med rimligare konkurrensförutsättningar för alla de bolag 
som är beroende av hur de största plattformarna agerar.
 
Framförallt handlar det om behovet av att bygga ut artikel 6.1 k, så att de största plattformarna åläggs 
att behandla företagsanvändare lika. I dagsläget handlar artikeln enbart om app-butiker, men risken för 
diskriminerande affärsmetoder är betydligt bredare än så. Därför anser vi, och vår branschorganisation i 
Bryssel, EMMA, att artikel 6.1 k bör ändras så att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta 
sökmotorer och andra gatekeepers.
 
Jag skulle därför vilja göra dig uppmärksam på ett ändringsförslag som den europeiska 
tidskriftsbranschen har tagit fram gemensamt:
 
 
DMA
Amendment
Comment
Art. 6 
apply  fair  and  non-discriminatory  general  apply  fair  and  non-discriminatory  general  This provision 
para. 1 
conditions of access for business users to its  conditions  of  access and  treatment for  aims to ensure 
point (k)
software  application  store  designated  business users to its core platform service,  fair and non-
pursuant to Article 3 of this Regulation.
in  particular  to  its software  application  discriminatory 
 
store,  its  online  search  engine and  to  its  access to app 
online social networking servicedesignated  stores.
pursuant to Article 3 of this Regulation;
 
 
Limiting this 
 
crucial provision 
to app stores is 
not sufficient 
nor acceptable. 
Non-
discriminatory 
access must be 
extended to all 
core platform 

services. 
Moreover, every 
access condition 
can easily be 
converted into a 
treatment 
condition with 
the same unfair 
and 
discriminatory 
effect. The DMA 
must also close 
this possible 
loophole in the 
article.
 
Recital 57 
already provides 
(so far only) for 
app stores that 
price setting or
other general 
access 
conditions are in 
particular unfair 
if they provide 
an advantage for 
the gatekeeper 
that is 
disproportionate 
to the 
intermediary 
service.
This clarification 
must be further 
substantiated to 
the effect that 
the provision 
also covers, in 
particular, the 
refusal to pay for 
a right such as 
the publishers’ 
right.
 
 
Ett sådant tillägg i artikel 6.1 k skulle säkerställa att diskriminerande arbetsmetoder från plattformarnas 
sida inte är tillåtna. I förlängning skulle detta säkra att de viktiga vinster som publicister vann i 
upphovsrättsdirektivet – framför allt publicisters rätt till ersättning som fastslogs i artikel 15 – inte kan 
rundas av plattformarna.
 
Vi har gärna fortsatt kontakt i kring DMA-förslaget och specifikt hur det påverkar mediernas ställning i 
Sverige.
 
Med vänliga hälsningar,