Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.
 
4 feb. 2021 kl. 09:14 skrev Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>:
 
Hej Kerstin,
 
Tack för ditt mail. Vi ser fram emot ert deltagande vid EU-sakrådet i morgon. Ni ställde några 
frågor inför detta i e-posten nedan. Vi vill bara göra er uppmärksamma på att huvudsyftet 
med sakrådet är att intressenterna ska få möjlighet att framföra sina synpunkter och att var 
och en kommer att få några minuter var. Vi lyssnar gärna på era inspel och frågeställningar 
som ni anser vara viktiga att beakta i arbetet med DMA men vill förvarna om att det inte 
kommer att finnas tid för att svara på specifika sakfrågor från alla intressenter vid själva 
sakrådet. Däremot tar vi naturligtvis med oss frågor som framförs vid detta i den vidare 
processen.
 
Med vänliga hälsningar
 
Eva Ljungbert
 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Kerstin Neld <xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 2 februari 2021 11:21
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ämne: Sakråd DMA
 
Inför fredagens sakråd om DMA, bifogar jag frågorna nedan från tidskriftsbranschen
De största plattformarna påverkar i hög grad hur svenska och europeiska invånare söker 
och tillgodogör sig information. Därmed påverkas viktiga förutsättningarna för media och 
journalistik. The Digital Markets Act (DMA) syftar bland annat till att förbättra 
konkurrensen och skapa en bättre balans mellan de som tillhandahåller de största 
plattformarna och de som använder dem, vilket är lovvärt. Samtidigt pågår införandet av 
det nya upphovsrättsdirektivet som slår fast att upphovsrätten är en nyckelförutsättning 
för en fri och pluralistisk media. Upphovsrättsdirektivet betonar bland annat utmaningar 

kopplade till nyhetsaggregatorer och återanvändning av journalistiskt material, och 
innehåller ett specifikt skydd för media och press en ”publishers right”. De två 
lagstiftningarna är därför närliggande.  
 Hur anser regeringen att det särskilda skydd för journalistiskt material 
(presspublikationer) som slås fast i det nya upphovsrättsdirektivet kan stärkas i DMA? 
 
DMA innehåller inga tydliga krav på att de största plattformarna, och då specifikt 
söktjänster, ska vara icke-diskriminerande i hur de presenterar sina resultat. En sådan regel 
är rimlig givet plattformarnas roll som gatekeepers.
 Hur anser regeringen att kravet på icke-diskriminering och transparens i hur de största 
plattformarna agerar kan stärkas?
 
 
Vänligen , 
 
 
Kerstin Neld
Vd
_________________________________________
<image001.gif>
Sveriges Tidskrifter
Vasagatan 50
111 20 Stockholm
Telefon:  +46 (0)8 545 298 90
Mobil: +46 70 570 41 08 
xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
sverigestidskrifter.se
Följ oss på twitter (@SvTidskrifter) och facebook.