Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Tue, 21 Sep 2021 19:24:27 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Kort avstämning?
Categories:                       3. Till-reg
On Thu, 2 Sept 2021 at 14:07, Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote:
Hej Anna, 
 
Vi kan gärna träffas för ett möte. Lunch den 13:e fungerar dock mindre bra på grund av näraliggande 
möten den dagen, vilket gör att det kanske får bli separata möten för DMA och DSA ändå. Den 9:e 
skulle passa bra för vår del. Annars den 7:e men då kan inte Marion. Marcus Boklund från 
Infrastrukturdepartementet och Marion Ghaffarnejad  från UD/HI deltar gärna vid mötet om DMA. Vi tar 
gärna mötet digitalt även denna gång. 
 
Med vänliga hälsningar
 
Eva Ljungbert
 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
Fel! Inget filnamn angivet.
 
Från: Anna Sööder <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 1 september 2021 14:47
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Kort avstämning?
 
Hej Eva, 
 
Hoppas att du haft en skön ledighet. Nu när arbetet på kontinenten är igång igen undrar Petra och jag 
om du har tid med en kort avstämning med oss, för att höra hur arbetet med DMA rullar på, dels för 
att lyfta viss oro kring DSA som vi känner angående några frågor. 
 
Hur ser det ut för dig kl 15 den 7:e september, alternativt någon gång på förmiddagen den 9 eller 10 
september? Tänker att 30 digitala minuter räcker. 
 
Vänliga hälsningar
Anna 


Anna Sööder
Public Policy Specialist
+46 70 545 66 12