Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Tue, 21 Sep 2021 20:05:54 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: DMA från ett nordiskt perspektiv
Categories:                       3. Till-reg
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 20 september 2021 10:09
Till: Per Karlsson <xx@xxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Fredrik Nordenfelt 
<xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Larissa Barhebreus <xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Sv: DMA från ett nordiskt perspektiv
 
Hej Per, 
Vi återkommer här med förslag på mötestider. Nu på fredag på förmiddagen exempelvis kl. 10.30 skulle 
fungera från vår sida alternativt nu på onsdag kl. 16. Om inte någon av dessa tider passar så kan vi även 
titta på tider i nästa vecka. Håkan kommer att delta, liksom Fredrik Nordenfelt och Larissa Barhebréus på 
UD/HI/IM. Ni får gärna boka in ett digitalt möte från er sida. Jag sätter de övriga på kopia så att ni ser 
deras e-postadresser. 
Med vänliga hälsningar
 
Eva 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Per Karlsson <xx@xxxxx.xx
Skickat: den 14 september 2021 17:24
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DMA från ett nordiskt perspektiv
 
Hej Eva,


Tack för din e-post. Det låter bra. Då avvaktar jag förslag på dag och tid. Ville du att jag tar med mig Sara?
Det ser jag som väldigt positivt i fall ett par kollegor från andra departement inom RK är med. 
Mvh Per
Per Karlsson
Advokat/Partner
xx@xxxxx.xx
www.pklaw.se
+46 70 783 80 95
Advokatfirman Per Karlsson & Co AB 
Nybrogatan 6
Box 5855
102 40 Stockholm
Org 559163-2186
linkedin.com/in/per-karlsson-0155bb24
 
 
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 14 september 2021 16:05
Till: Per Karlsson <xx@xxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DMA från ett nordiskt perspektiv
 
Hej Pär, 
Allt är väl här. Med dig också, hoppas vi. 
Självklart är vi öppna för ett möte där ni kan delge era slutsatser om DMA. Låt oss stämma av förslag på 
tider internt och återkomma till er senare under veckan. Det finns eventuellt ett par kollegor från andra 
departement som kan vara intresserade av att vara med. Vi hoppas att det i så fall går bra. 
Med vänliga hälsningar
 
Eva 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se

 
Från: Per Karlsson <xx@xxxxx.xx
Skickat: den 13 september 2021 18:19
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DMA från ett nordiskt perspektiv
 
Hej Eva och Håkan,
Hoppas att allt är bra.
Jag återkommer här och undrar om jag kunde få delge mina (och mitt akademiska teams) slutsatser om 
DMA vid i ett möte i närtid för dig Eva och Håkan. Jag hörde att förhandlingarna återupptas i veckan.
Hur ser det ut i nästa vecka till exempel? Eller veckan därefter? Det borde väl gå på halvtimme. 
Jag skulle kunna kolla med Sara Ö på Google om ni vill att hon är med också, annars kan vi ta det själva.
Allt gott,
Per
Per Karlsson
Advokat/Partner
xx@xxxxx.xx
www.pklaw.se
+46 70 783 80 95
Advokatfirman Per Karlsson & Co AB 
Nybrogatan 6
Box 5855
102 40 Stockholm
Org 559163-2186
linkedin.com/in/per-karlsson-0155bb24
 
 
 
 
 
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 9 juli 2021 14:34
Till: Per Karlsson <xx@xxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: DMA från ett nordiskt perspektiv
 
Hej Per, 


Tack för dina och era synpunkter och för rapporten. Vi tar till oss dessa. Ni får gärna återkomma från 
mitten av augusti och ni vill utveckla något rörande rapporten vid ett möte. Vi är öppna för att lyssna. 
Med det får jag önska dig en trevlig sommar. 
Med vänliga hälsningar
 
Eva 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Per Karlsson <xx@xxxxx.xx
Skickat: den 9 juli 2021 13:24
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA från ett nordiskt perspektiv
 
Hej Eva,
Jag skriver till dig för att jag har analyserat EU-kommissionens förslag till Digital Markets Act (DMA) ur ett 
nordiskt konkurrenspolitiskt perspektiv, se bifogad rapport. Jag har som du vet arbetat med 
konkurrenspolitiska frågor i över 25 år (bl.a. på Näringsdepartementet och som chefsjurist på 
Konkurrensverket). Rapporten har skrivits på uppdrag av Google. 
De nordiska länderna är ledande i Europa när det gäller innovation och är i topp på innovationsindex. Jag 
konstaterar att DMA kan särskilt påverka det nordiska innovationsklimatet och incitamenten för nordiska 
start-ups negativt. Innovationer kan vara såväl självständiga innovationer som komplementära. Särskilt de 
senare kan påverkas eftersom en drivkraft för en innovatör t.ex. kan vara att innovationen ska kunna 
säljas och integreras i en befintlig plattform och därigenom generera stor konsumentnytta. Företagsförvärv 
kan i många fall vara en viktig drivkraft för innovation.
Till skillnad från andra marknadsregleringar återspeglar inte DMA-reglerna för grindvakter några 
identifierade problem på en viss relevant marknad, utan innebär en uniform reglering för så kallade 
grindvakter oaktat marknadsförhållanden och affärsmodeller. Fastställandet av grindvakter utgår inte 
heller från konkurrenssituationen på någon specifik marknad, till skillnad från SMP-status inom 
telekomregleringen eller dominerande ställning inom konkurrensrätten. Definitionen utgår istället från 
absoluta tal, vilket kan leda till tröskeleffekter och motverka intentionerna med att åstadkomma en s.k. 
”level playing field”. 

Till skillnad från andra förhandsregleringar såsom den inom telekomregleringen för ett tjugotal år sedan så 
saknar DMA en direkt koppling till konsumentnytta som i fallet med t.ex. roaming och nummerportabilitet.
Arbetet har bedrivits med stöd och input från ekonomiprofessor Sten Nyberg, Stockholms universitet och 
doktorand Dagne Sabockis, Handelshögskolan i Stockholm, Center for Business Law.
Jag önskar en trevlig sommarläsning och tar gärna ett möte och diskuterar rapporten om intresse finns för 
det!
Med vänliga hälsningar
Per
Per Karlsson
Advokat/Partner
xx@xxxxx.xx
www.pklaw.se
+46 70 783 80 95
Advokatfirman Per Karlsson & Co AB 
Nybrogatan 6
Box 5855
102 40 Stockholm
Org 559163-2186
linkedin.com/in/per-karlsson-0155bb24