Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Tue, 21 Sep 2021 19:11:18 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Kort avstämning?
Categories:                       3. Till-reg
 
Från: Anna Sööder <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
Skickat: den 1 september 2021 14:47
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Kort avstämning?
 
Hej Eva, 
 
Hoppas att du haft en skön ledighet. Nu när arbetet på kontinenten är igång igen undrar Petra och jag 
om du har tid med en kort avstämning med oss, för att höra hur arbetet med DMA rullar på, dels för att 
lyfta viss oro kring DSA som vi känner angående några frågor. 
 
Hur ser det ut för dig kl 15 den 7:e september, alternativt någon gång på förmiddagen den 9 eller 10 
september? Tänker att 30 digitala minuter räcker. 
 
Vänliga hälsningar
Anna 
Anna Sööder 
Public Policy Specialist 
+46 70 545 66 12