Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Mon, 14 Jun 2021 17:07:48 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Sv: Förfrågan om möte
Categories:                       LW
Från: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 4 juni 2021 15:20
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Barka, Mario <xxxxxx@xxxxxx.xx>; MacEwen, Chloe <xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx>; Gissler, 
Constantin <xxxxxxxx@xxxxxx.xx>; Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus 
Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: RE: Sv: Förfrågan om möte 
 
Hej Eva,  
  
Tack för detta, vi återkommer med bokning.
 
Vänliga hälsningar och trevlig helg så småningom.
 
Helena 
 
From: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Sent: Friday, June 4, 2021 2:30 PM
To: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx>
Cc: Barka, Mario <xxxxxx@xxxxxx.xx>; MacEwen, Chloe <xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx>; Gissler, 
Constantin <xxxxxxxx@xxxxxx.xx>; Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus 
Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>
Subject: [EXTERNAL] Sv: Förfrågan om möte  
 
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open 
attachments unless you can confirm the sender and know the content is safe.
 
Hej Helena,  
 
Tack för ditt mail med mötesförfrågan. Den 24 juni mellan kl. 9.30 -10.30 passar bra. Även Marcus 
Boklund på I och Hedvig Landahl på UD/HI kommer att delta i mötet. Ni får gärna skicka en 
mötesbokning från er. Skype, Zoom, och Webex ska fungera bra på våra datorer. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva   
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
 
Från: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 2 juni 2021 15:40
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Barka, Mario <xxxxxx@xxxxxx.xx>; MacEwen, Chloe <xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx>; Gissler, 
Constantin <xxxxxxxx@xxxxxx.xx>
Ämne: Förfrågan om möte 
 
Hej Eva! 
 
Som jag nämnde när vi talades vid undrar jag om du skulle ha möjlighet att träffas (digitalt) för att 
diskutera Digital Markets Act (DMA). Sedan vi träffade ss Högberg och dig i mars så har vi fördjupat vår 
analys av förslaget och skulle därför gärna ha en uppföljande diskussion med dig för att dela med oss av 
våra mer konkreta synpunkter. Det vore även värdefullt för oss att ta del av din uppfattning nu när 
arbetsgruppen kommit längre vad avser behandlingen av förslaget.
 
Skulle någon av följande tider fungera?
 
Torsdag den 17 juni kl. 13.00-14.00
Torsdag den 24 juni kl 9.00-10.30 eller någon gång mellan kl. 12.00 och 14.00.
 
Vänliga hälsningar
Helena 
 
 
 
 
 
Helena Hånell McKelvey 
Samhällspolitisk chef, Norden 
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxx 
mobil: +46 73 821 11 98