Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Mon, 8 Nov 2021 18:16:13 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Sv: [External] Sv: DMA
Categories:                       SW
 
Från: Christine Grahn . <xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 21 maj 2021 19:23
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Re: Sv: [External] Sv: DMA
 
Stort tack för det - jag har skickat en inbjudan.  
 
Trevlig helg ni också! 
Christine  
On Fri, May 21, 2021, 4:07 PM <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote: 
Hej Christine,
 
Den 27 maj kl. 10 skulle passa bra för vår del om det fortfarande fungerar för er. Även Hedvig 
Landahl från UD/HI deltar gärna i mötet. Zoom brukar fungera bra så ni får gärna skicka en 
inbjudan till mötet till oss. 
 
Trevlig helg!
 
Med vänliga hälsningar
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Christine Grahn . <xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
Skickat: den 14 maj 2021 09:55
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Erik Murray <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 

<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: [External] Sv: DMA
 
Hej, och stort tack för positivt svar. 
Skulle det passa att ses den 27/5, någon gång mellan 9 och 14? Jag kan lägga upp ett zoom-möte om 
den plattformen fungerar för er del.
Tack detsamma!
Christine 
On Wed, May 12, 2021, 6:23 PM <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote: 
Hej Christine,
 
Vi lyssnar gärna på de synpunkter som ni kan ha rörande förslaget. Det finns 
säkert några kollegor på andra berörda departement som kan vilja delta vid et 
möte. Ni får gärna återkomma med några förslag på tider så kan jag därefter 
stämma av eventuellt deltagande med dem. Nästa vecka kan ser lite full ut, 
möjligen en timme på torsdag eller fredag. Veckan därefter ser något bättre ut. 
 
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Christine Grahn . <xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx>
Skickat: den 7 maj 2021 11:10
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Erik Murray 
<xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA
 
Hej!
 
Vi har tidigare varit i kontakt om DMA när jag jobbade på Facebook. Sedan en tid har 
jag ungefär motsvarande roll på TikTok, som nyligen etablerat sig i Norden, och jag 
undrar om ni möjligtvis har tid och intresse av att träffas igen för att diskutera 
förslaget? 
 


Vänliga hälsningar, och med förhoppningar om att ni får en trevlig helg!
Christine 
 
--
Christine Grahn
Head of Government Relations, Northern Europe at TikTok
 
Stockholm