Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 15:03:14 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             Sv: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
Categories:                       PK
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 7 oktober 2021 13:20
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Fredrik Sjölin <xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA 
 
Hej igen,
Jag skickade en mötesinbjudan till tisdag kl 14 men med förhoppning att onsdag kl 14 kanske fortfarande 
passar er lika bra så uppdaterar jag inbjudan så att även min kollega Stefan Sagebro kan medverka.
 
Bästa hälsningar
  
  
Carola Ekblad    
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
  
  
 
 
 
 
  
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 7 oktober 2021 12:26
Till: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Fredrik Sjölin <xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA 
 
Hej Carola, 
 
Både tisdag kl. 14 och onsdag em. passar oss bra. Även Fredrik Sjölin från Enheten för entreprenörskap 
och innovation på Näringsdepartementet kommer att delta i mötet. Jag förmodar att det är ett digitalt möte 
som är aktuellt och ni får gärna skicka oss en länk till det format som passar er (Skype, Teams och Webex 
ska fungera för vår del). 
 
Med vänliga hälsningar
 
Eva  
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 6 oktober 2021 12:59
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
 
Hej Eva,
gärna ett möte i början av nästa vecka, t.ex. måndag fm/em, tisdag kl 14 eller onsdag fm/em.
 
Bästa hälsningar
 
 
Carola Ekblad   
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
M: +46 725 17 84 21
 
 
 
 
 
www.svensktnaringsliv.se
 
 
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 6 oktober 2021 10:06
Till: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
 
Hej Carola, 
 
Allt är väl här. Hoppas detsamma med dig. 
 
Vi kan gärna boka in ett uppföljande Teams-möte för att ta del av om ni har några ytterligare synpunkter 
rörande DMA. För vår del skulle det i så fall passa bäst under den här eller nästa vecka, då jag kommer 
att vara bortrest ett par veckor därefter. Efter detta går naturligtvis också bra. 
 
Med vänliga hälsningar
  
Eva 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 6 oktober 2021 08:40
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
 
Hej Eva
Jag hoppas allt är bra med dig.
 
Vi följer förstås förhandlingarna i EP och rådet kring de båda filerna DMA och DSA. Återkom mycket 
gärna om vi kan bistå med input eller kommentarer i någon del. Om det passar kan vi boka in ett 
uppföljande teams möte? 
 
Vänliga hälsningar
 
 
Carola Ekblad   
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
M: +46 725 17 84 21
 
 
 
 
 
www.svensktnaringsliv.se
 
 
Från: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 1 juli 2021 13:55
Till: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
 
Hej Carola, 
 
Tack för era synpunkter. 
 
Med vänliga hälsningar
 Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Carola Ekblad <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 1 juli 2021 13:37
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Kristin Olsson <xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren 
<xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
 
Hej,
vi vill för er information gärna dela våra kommentarer med anledning av vissa ändringsförslag i Mr 
Schwabs DMA rapport. 
 
Ett par av de frågeställningar vi lyft i vår kommentar enligt föregående mejl har vi haft anledning att 
upprepa med anledning av ändringsförslagen. Vi anser t.ex. att grindvaktsdefinitionen ska vara 
begränsad till sådana företag som har den allra största marknadsmakten och möjligheten att utöva en 
sådan makt på de digitala marknaderna. Vi stödjer i denna del nuvarande förslag som innebär att aktörer 
som erbjuder en kärnplattformstjänst kan omfattas av regleringen. Vi håller inte med Mr Schwab i sitt 
ändringsförslaget att ytterligare begränsa definitionen av grindvakter till aktörer som erbjuder minst två 
kärnplattformstjänster. Se gärna bifogat de kommentarer vi tillsammans med våra danska kollegor 
sammanställt och hör gärna av er om ni vill diskutera någon del särskilt.
 
Bästa hälsningar
 
 
Carola Ekblad   
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
M: +46 725 17 84 21
 
 
 
 
 
www.svensktnaringsliv.se
 
 
Från: Carola Ekblad 
Skickat: den 7 juni 2021 13:54Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Kristin Olsson <xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren 
<xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Svenskt Näringsliv ytterligare kommentarer om DMA
 
Hej
Som tillägg till nedan översänd position har vi just publicerat ytterligare kommentarer som vi gärna delar 
med er. Vi har kommenterat några centrala frågor rörande DMA:n, nämligen MS inblandning vid 
tillämpningen av DMA, särskilda skyldigheter rörande företagskoncentrationer och förslag om att 
begränsa DMA ytterligare.
 
Hör gärna av er vid frågor.
 
Vänliga hälsningar
 
 
Carola Ekblad   
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
M: +46 725 17 84 21
 
 
 
 
 
www.svensktnaringsliv.se
 
 
Från: Carola Ekblad 
Skickat: den 12 maj 2021 10:19
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Håkan Hillefors 
<xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Marita Ljunggren <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>
Ämne: Svenskt Näringsliv om DMA
 
Hej alla,
stort tack att ni tog er tid för ett möte med oss i fredags. Och ursäkta teknikstrul från min sida de 
inledande minuterna. 
 
Som utlovat återkommer vi här med en nordisk position på DMA:n. Hör mycket gärna av er om ni har 
någon fundering med anledning av mötet i fredags eller bifogad position.  
 
Trevlig helg så småningom
 
Hälsar 
 
 
Carola Ekblad   
Svenskt  Näringsliv   Confederation of Swedish Enterprise
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
M: +46 725 17 84 21
 
 
 
 

 
www.svensktnaringsliv.se
 
 
Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Vi samverkar med 49 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den gemensamma rösten för 60 
000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Vår uppgift är att tala för alla företag och branscher, även de som ännu inte finns men som kan uppstå om 
förutsättningarna är de rätta. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag. 

Svenskt Näringsliv behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter, Integritetspolicy