Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 14:33:59 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             Höras i veckan
Categories:                       PK
Från: Sara Ovreby <xxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 6 juli 2021 10:46
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Höras i veckan
 
Hej Eva,
 
har du gått på semester eller har du möjlighet att höras i veckan?
 
Sara
 
-- 
Sara Övreby 
Samhällspolitisk chef, Google Sverige 
xxxxxxx@xxxxxx.xxx 
+46 705 37 33 39