Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 14:28:29 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             Förfrågan om möte
Categories:                       PK
Från: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 2 juni 2021 15:40
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Barka, Mario <xxxxxx@xxxxxx.xx>; MacEwen, Chloe <xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx>; Gissler, 
Constantin <xxxxxxxx@xxxxxx.xx>
Ämne: Förfrågan om möte 
 
Hej Eva! 
 
Som jag nämnde när vi talades vid undrar jag om du skulle ha möjlighet att träffas (digitalt) för att 
diskutera Digital Markets Act (DMA). Sedan vi träffade ss Högberg och dig i mars så har vi fördjupat vår 
analys av förslaget och skulle därför gärna ha en uppföljande diskussion med dig för att dela med oss av 
våra mer konkreta synpunkter. Det vore även värdefullt för oss att ta del av din uppfattning nu när 
arbetsgruppen kommit längre vad avser behandlingen av förslaget.
 
Skulle någon av följande tider fungera?
 
Torsdag den 17 juni kl. 13.00-14.00
Torsdag den 24 juni kl 9.00-10.30 eller någon gång mellan kl. 12.00 och 14.00.
 
Vänliga hälsningar
Helena 
 
 
 
 
 
Helena Hånell McKelvey 
Samhällspolitisk chef, Norden 
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxx 
mobil: +46 73 821 11 98