Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Petra Wikström <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx> 
Sent: 
den 5 februari 2021 12:07 
To: 
Eva Ljungbert 
Cc: 
N Registrator 
Subject: 
Skriftligt underlag DMA 
Attachments: 
Digital Markets Act - position paper Jan 2021.pdf 
 
Categories: 
3. Till-reg 
 
Hej, 
 
Bifogar här som följd till EU sakrådet vårt positionspapper på DMA. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Petra Wikström 
 
 
Petra Wikström 
Director of Public Policy 
+46 72 2501249  
  
 
linkedin | twitter | facebook | instagram