Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Mon, 14 Jun 2021 16:38:44 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: DMA-Svensk Handel
Attachments:                   Nordic DMA-position_31MAY21_FINAL.pdf
Categories:                       3. Till-reg
 
Från: Kristin Olsson <xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx> 
Skickat: den 31 maj 2021 20:53
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: VB: DMA-Svensk Handel 
 
Hej Eva, 
Fkdm om du inte har sett. 
 
Kristin  
 
Från: Nicklas Lindström <xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 31 maj 2021 19:54
Till: Kristin Olsson <xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx>
Ämne: DMA-Svensk Handel 
 
Hej Kristin, 
Hoppas allt är bra med dig!?
 
Som jag lovade på DSA/DMA-mötet för några veckor sen kommer här vårt positionspapper om DMA 
som vi tagit fram tillsammans med våra nordiska systerorganisationer. Säg till om du har några frågor 
eller kommentarer! 😊
 
Allt gott
Nicklas
 
Nicklas Lindström 
Näringspolitisk expert 
Växel 010-471 85 00 
Direkt 073-693 83 82 
Rue du Luxembourg 3 
B-1000 Bryssel, Belgien 
svenskhandel.se 
Svensk Handel behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Här
 kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.