Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Mon, 31 May 2021 10:59:40 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Schibsteds ändringsförslag DSA och DMA
Attachments:                   Amendment proposals - Digital Services Act (DSA).pdf, Amendment proposal for 
Article 5(a) in the Digital Markets Act.pdf
Categories:                       3. Till-reg
 
Från: Anna Sööder <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
Skickat: den 31 maj 2021 10:13
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx>; Eva Ljungbert 
<xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Filippa Arvas Olsson <xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Kristin Olsson <xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx>
Kopia: Petra Wikström <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx>
Ämne: Schibsteds ändringsförslag DSA och DMA
 
Hej, 
 
Hoppas allt väl med er alla! 
 
Vi har nu tagit fram våra ändringsförslag till DSA och DMA, se bifogat. Som ni vet svarar vi gärna på 
eventuella frågor och funderingar. 
 
Vänliga hälsningar
Anna 
 
Anna Sööder 
Public Policy Specialist 
+46 70 545 66 12