Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Mon, 31 May 2021 09:19:24 +0200
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: DMA och Interoperabilitet
Attachments:                   DMA Amendments Proposal - OFE.pdf
Categories:                       LW
Från: Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 28 maj 2021 16:41
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: DMA och Interoperabilitet
 
Hej Eva,
 
Hoppas allt är bra i Stockholm! Bifogat hittar du vårt ändringsförslag till artikel 6 av the Digital Markets 
Act. 
 
Med vänliga hälsningar,
Astor
 
On Thu, 6 May 2021 at 10:37, Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote:
Hej Astor, 
 
Tack själv för ett intressant och bra samtal. Inte alls, vi lyssnar gärna in synpunkter. Tack även för ditt 
kompletterande underlag. 
 
Med vänliga hälsningar
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx> 
Skickat: den 6 maj 2021 10:32
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: DMA och Interoperabilitet
 


Hej Eva,
 
Tack för ett trevligt samtal. Jag hoppas jag inte malde på för mycket. 
 
https://interoperability.news/
Den här sidan drivs av en rad organisationer och några Europeiska tech-företag. Lite mindre tekniskt 
och mer politiskt men deras FAQ är användbar. 
 
Utöver det så står vi till förfogande med våra experter om ni har några mer tekniska och juridiska 
frågor. 
 
Vänliga hälsningar,
Astor
 
 
On Wed, 5 May 2021 at 09:57, Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx> wrote: 
Då gör vi så. Tack för snabbt svar!
 
Vi hörs imorgon.
Astor
 
On Wed, 5 May 2021 at 09:56, Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote: 
Hej Astor, 
 
Då gör vi som du föreslår. Du får gärna kontakta mig per telefon på det nedanstående numret 
mellan kl. 9.30-10. 
 
Med vänliga hälsningar
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Deputy Director
Ministry of Enterprise and Innovation
Division for Market and Competition
103 33 Stockholm
Tel. + 46 8 405 46 26
Mobil + 46 70 486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxx.xx
www.government.se
 
 
Från: Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Skickat: den 5 maj 2021 09:52
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>

Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Re: DMA och Interoperabilitet
 
Hej Eva,
 
Tack för ditt svar. Vi är ganska flexibla när det kommer till format. Det handlar ju mycket om vad 
som är intressant för er. Ett alternativ är ett kortare samtal med mig där jag kan presentera 
rapporterna i kontexten av de pågående förhandlingarna i EP och Rådet. Jag är tillgänglig 
imorgon klockan 09:30-10:00 för det.
 
Om du/ni sedan tänker utifrån detta kortare samtal att det skulle vara av värde skulle jag kunna 
anordna ett videosamtal med rapporternas författare, Dr. Ian Brown, för mer tekniska 
detaljfrågor. Men jag tror jag skulle behöva lite mer tid på mig då för att hitta en tid som 
fungerar för honom.
 
Vad tror du?
 
Hälsningar,
Astor
 
On Wed, 5 May 2021 at 08:35, Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote: 
Hej Astor, 
 
Vi lyssnar gärna om ni vill presentera forskningsrapporterna. Tyvärr kommer vi nog inte att 
kunna delge er någon närmare position i frågan från vår sida. Är det ett kortare telefonsamtal 
som ni tänker er eller skulle ett par kollegor från Utrikesdepartementets handelsavdelning 
kunna vara med och lyssna? I så fall skulle vi kunna ordna ett Skype-möte. I morgon kl. 9.30-10 
eller 14.30-15 är några förslag på tider.
 
Med vänliga hälsningar
 
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Astor Nummelin Carlberg <xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Skickat: den 30 april 2021 11:47
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA och Interoperabilitet
 
Hej Eva,

 
Jag heter Astor Nummelin Carlberg och jobbar för en tankesmedja i Bryssel 
som heterOpenForum Europe. Vi undersöker och jobbar med 
platformsinteroperabilitet som ett verktyg för att öka konkurrensutsättningen på 
internetmarknaden, och nu mer specifikt med the Digital Markets Act. Jag 
undrar om vi skulle kunna hitta en tid att prata om frågan över telefon, kanske 
nästa vecka? Jag skulle vilja presentera två forskningsrapporter (se bifogade) 
vi publicerade i vintras.
 
Vi jobbade nära med Kommissionen under 2020, och såg det som något 
positivt att de inkluderade det som ett av sina obligations i DMA (art 6 (f)). Vi 
har haft utbyten med lite olika länder i Rådet de senaste månaderna, då vi tror 
att texten kan göras lite mer slagkraftig. Sedan eftersom processen, i alla fall 
från utsidan, verkar gå stadigt framåt i Rådet har jag lite frågor kring Sveriges 
syn på den här aspekten av lagförslaget.
 
Tack på förhand!
Astor
-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 
web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 
Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 
web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 

Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 
web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 
Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 
web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 
Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
-- 
Astor Nummelin Carlberg
Policy Director
OpenForum Europe
tel +32 (0)2 486 41 52
mob +32 (0)497 69 08 53
 

web http://www.openforumeurope.org
Follow us on Twitter @OpenForumEurope
--
OFE aisbl, a Belgian international non-profit association 
Transparency number 2702114689-05 
Registered in Belgium with enterprise number 721975651 
RPM Tribunal de l’Entreprise Francophone de Bruxelles 
Registered office: Avenue des Arts 56, 4C, 1000 Brussels, Belgium
Web: openforumeurope.org 
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx