Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Eva Ljungbert 
Sent: 
den 26 januari 2021 14:46 
To: 
N Registrator 
Subject: 
Ärende N2021/00141 
Attachments: 
Schibsteds preliminiära position – DSA and DMA, januari 2021.pptx 
 
Categories: 
3. Till-reg 
 
Från: Anna Sööder <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx>  
Skickat: den 26 januari 2021 11:42 
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; 
Hedvig Landahl <xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx> 
Kopia: Petra Wikström <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx> 
Ämne: Presentation Schibsteds preliminära position på DSA/DMA 
 
Hej och tack för ett bra möte igår!  
 
Vi tackar även för inbjudan till sakråd som vi mottog igår eftermiddag.  
 
Skickar över presentationen med våra preliminära synpunkter på DSA/DMA, enligt vad vi kom 
överens om vid mötet igår.  
 
På återhörande. 
 
Hälsningar  
Anna  
 
 
Anna Sööder 
Public Policy Specialist 
+46 70 545 66 12 
 
 

Document Outline