Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.
 
 
 
Från: Sara Ovreby <xxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 15 mars 2021 08:00
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marita Ljunggren 
<xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx>; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ämne: Tack - uppföljning från Google DMA workshop (art. 5 and 6)
 
Hej Eva, Marita och Sebastian,
 
stort tack för att ni tog er tid att delta på vår DMA workshop om art. 5 och 6 
häromdagen. Bifogat finner ni presentationen som Oliver och Thomas använde.
 
Utöver att dela presentationen med er skulle jag och min kollega Tero Luko, Senior 
Competition Counsel gärna följa upp workshopen genom att träffa er för att fortsätta 
diskussionen kring de olika delarna av DMA. 
 
Vet inte om ni alltid arbetar tätt tillsammans eller om det är fler/andra vi bör träffa men 
vi är flexibla och anpassar oss efter vad som passar er. 
 
Bästa hälsningar,
 
Sara
 
-- 
Sara Övreby
Samhällspolitisk chef, Google Sverige
xxxxxxx@xxxxxx.xxx
+46 705 37 33 39