Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Anna Sööder <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx> 
Sent: 
den 18 februari 2021 19:00 
To: 
N Registrator; Matilda Malmquist Glas; Emil Högberg; Eva Ljungbert 
Cc: 
Petra Wikström 
Subject: 
Brev till näringsminister Baylan från Schibsted om DMA 
Attachments: 
Brev till näringsminister Baylan om DMA.pdf 
 
Categories: 
3. Till-reg 
 
Hej,  
 
I likhet med Spotify vill Schibsted härmed utveckla vår position om DMA i bifogat brev till 
näringsminister Baylan.  
 
Vi anser att EU-kommissionens förslag till DMA är ett oerhört viktigt verktyg och hoppas att den 
svenska regeringen kommer att vara en stark och konstruktiv röst i de kommande förhandlingarna.  
 
Emil och Matilda, i enlighet med mitt tidigare mail till er skulle vi vilja få chansen att träffa er för att 
utveckla vår ståndpunkt. Återkom gärna med förslag på tid.  
 
Vänliga hälsningar 
Anna Sööder 
  
 
Anna Sööder 
Public Policy Specialist 
+46 70 545 66 12